Dvě vize uspořádání společnosti

Založení USA versus francouzská revoluce. Praktická implementace rozdílných představ o tom, jak má a může fungovat společnost. Myšlenky Adama Smithe proti přesvědčení Jean J. Rousseau.

Minule jsme psali

Marxova kniha, kterou si ani komunisté netroufli příliš propagovat