O sociálním inženýrství

Regulace nájmů nevede k větší spravedlnosti

Regulovaný nájem je oblíbeným způsobem, jak omezit vlastnická práva s vidinou lepšího světa. Politicky se jedná o populární krok, protože jeho zdůvodnění je velmi snadné. Výsledky studie regulace nájmů v San Francisku ukazují, že výsledky zdaleka neodpovídají definici větší spravedlnosti.

16. 5. 2021

Aktuálně z USA

Americké úřady podle médií zkreslují některé údaje o nemoci covid-19

New York Times otiskl tento týden článek s názvem „Zavádějící čísla Střediska pro kontrolu nemocí". V článku jeho autor kritizuje způsob, jakým středisko prezentuje pravděpodobnost nakažení covidem-19 při venkovních aktivitách, ze které potom středisko vyvozuje nutnost nosit roušky i mimo budovy.

13. 5. 2021

O otroctví

Největší humanitární mise 19. století

Působení Západoafrické eskadry britského Královského námořnictva pověřené prosazováním zákazu obchodu s otroky zůstává často nedoceněné, i když představuje jednu z nejvýznamnějších humanitárních misí v dějinách lidstva.

11. 5. 2021

O svobodě

Obhájci svobodného trhu nikdy netvrdili, že trh vyřeší vše

Ani největší zastánci svobodného trhu v čele s F. Hayekem netvrdili, že jej má společnost nechat bez dozoru. Přestože jsou často prezentováni jako zapřisáhlí odpůrci jakýchkoli zásahů státu, opak je pravdou. Nikdy neříkali, že metoda uspořádání laissez faire, tedy nechte trh být, je správná.

9. 5. 2021

Aktuálně z USA

Povolební audit hlasů v Arizoně je v plném proudu

Průběh posledních voleb v USA vyvolal vášnivou diskuzi na téma regulérnosti voleb. Faktickým příspěvkem do této diskuze mohou být výsledky povolebního auditu hlasovacích lístků, který právě probíhá v okrsku Maricopa v Arizoně a jehož výsledky by mohly být známy v druhé půlce května.

5. 5. 2021

O otroctví

John Brown mrtev je a jeho tělo tlí, jeho duch však kráčí dál

Politické kompromisy ohledně šíření otrokářství do nových teritorií přivedly USA do patové situace. Spor se vyhrocoval a přerůstal do násilných střetů příznivců obou stran. Radikální abolicionista John Brown se rozhodl dosáhnout zrušení otroctví i za cenu krveprolití.

4. 5. 2021

O svobodě

Rovnost se má ke svobodě jako voda k ohni

Známí obhájci svobodného trhu a minimálních zásahů státu nenáviděli příjmovou nerovnost, kterou trh vytváří, stejně jako zastánci rovnostářských teorií. Rozdíl mezi obhájci svobodného trhu a zastánci rovnostářských teorií je v tom, co jsou ochotni obětovat.

1. 5. 2021

Aktuálně z USA

Sčítání lidu v USA pomohlo republikánům

Americký statistický úřad zveřejnil tento týden údaje z posledního sčítání lidu, na základě jehož výsledků je přepočítáváno zastoupení jednotlivých států v Kongresu a počet volitelů, který za daný stát hlasují v prezidentských volbách. Výsledky nahrály Republikánské straně.

29. 4. 2021

O otroctví

Dobývali americký Západ otroci?

Americký Západ nedobývali pouze lovci kožešin a karavany bílých osadníků, jak to známe z westernů. Jihozápad byl osídlován především otrokáři a jejich otroky. Spor o šíření otroctví na nová teritoria dovedl USA až k občanské válce.

27. 4. 2021

O sociálním inženýrství

Krocení zlého trhu po francouzsku

V roce 1793 vládli ve Francii po dobytí Bastily jakobíni vedení Maximilienem Robespierrem. Staré pořádky byly rozmetány, země se zmítala v krizi a rostla inflace. Navíc byla země ve válce se svými sousedy a tisíce mladých mužů byly odvedeny do armády. Ceny potravin stoupaly a bylo třeba zasáhnout.

24. 4. 2021