Konflikt mezi svobodou a totalitou je v prvé řadě soubojem idejí

Konflikt mezi svobodou a totalitou, na jehož výsledku závisí osud civilizace, nebude vybojován v občanské válce nebo během revoluce. Je to konflikt idejí. Idea svobody ale sama bez podpory nezvítězí, napsal Ludwig von Mises před osmdesáti lety.

21. 3. 2023

Nekonečná produktivní síla soukromého vlastnictví

Aneb jak málo stačilo k odvrácení hladomoru v Číně. 18 rolníků se sešlo v hliněné chýši bez elektřiny a otiskli palec na několikastránkovou dohodu. To je příběh konce hladovění čínské vesnice Siao-kang z roku 1978.

13. 3. 2023

Záhada občanské poslušnosti aneb o důležité roli intelektuálů

Asijské říše dokázaly přesvědčit své občany, že vládce je sám bůh. Evropské monarchie s úspěchem tvrdily, že král vládne z boží moci. Jak dokáže všemocný stát dneška přesvědčit své občany, že je jim prospěšný? Nad touto otázkou se zamyslel Murray Rothbard z rakouské ekonomické školy.

5. 3. 2023

Vůdce proletářů se s proletáři nestýkal a jeho teorie jsou pavědecké

Karel Marx měl více vlivu na současné události než jakýkoli jiný intelektuál moderní doby. Jeho ideje byly uvedeny v život s tragickými následky pro stamiliony lidí. Historik Paul Johnson ukazuje, na jak chatrných základech je postavena jeho teorie a jak málo toho věděl o skutečném životě dělníků.

28. 2. 2023

Válečná horečka a umlčování odlišných názorů srazily Athény na kolena

To je příběh válečné výpravy na Sicílii, která způsobila porážku athénské demokracie během peloponéských válek a vedla k nastolení vlády takzvaných 400 oligarchů.

19. 2. 2023

Karel Marx nenáviděl kapitalismus. Měl pro to dobrý důvod

Karel Marx nenáviděl kapitalismus z hloubi duše. V jednom dopise napsal svému příteli Bedřichu Engelsovi, že „ať už se stane cokoli, doufám, že buržoazie bude mít důvod pamatovat si po celou dobu své existence moje vředy”. Aneb málo známé kapitoly ze života největšího ideologa totality.

12. 2. 2023

Může špatný člověk stvořit dobrý systém? Ne, a proto je marxismus zmar

Britský historik Paul Johnson ve své knize popisuje Marxův soukromý život. Příběh člověka, který se nechával živit, muže, jehož rodiče s ním přerušili styky, nebo otce, který měl napjaté vztahy s vlastními dcerami a odmítl odpovědnost za nemanželského syna.

6. 2. 2023

Jiskřička rozumu je více než tisíce názorů

Řekl Galileo Galilei, vynálezce dalekohledu, kterého tehdejší většina donutila násilím odvolat dezinformaci, že se točí Země, ne Slunce.

2. 2. 2023

Křičte dál a užívejte těchto smělých projevů svobody, dokud můžete

Text starý 300 let by mohl být historickým artefaktem, ale je spíše aktuální výzvou, ve které není ani slovo mimo mísu. Navíc přináší zajímavé postřehy z antického Říma.

18. 1. 2023

Neměli by ve školách a na vládě číst tohle?

Takzvané Catovy dopisy je soubor novinových článků, které inspirovaly americké osadníky, aby zavrhli anglického krále a vyhlásili nezávislost. Svoji popularitu si získaly jednoduchým jazykem a demonstrací principů svobody na příkladech každodenního života.

8. 1. 2023