V politice neexistuje povinný nebo správný názor, řekl soud

Americký Nejvyšší soud řešil během posledních více než dvou set let desítky případů týkajících se svobody slova. Jeho závěry by pravděpodobně moderní obhájce demokracie překvapily.

17. 9. 2023

Osm zásad svobodné společnosti

Listy federalistů, které napsali zakladatelé USA, představují podle encyklopedie Britannica důkladnou analýzu toho, jak zajistit, aby byly naplněny ideály spravedlnosti, blahobytu a práv jednotlivce.

12. 9. 2023

Pravdivá dezinformace je nejnebezpečnější, říkali před 300 lety

Soudní spor, který vešel do historie pod jménem obžalovaného tiskaře Johna Zengera, je jednou z nejdůležitějších událostí, která formovala americký názor na svobodu slova. Nabízí zajímavé historické paralely.

10. 9. 2023

Mýtus státní garance

Stát nemůže garantovat nic, protože nic neprodukuje. Slíbit může cokoliv, ale hodnota jeho slibu je dána bohatstvím společnosti a rychlostí rozhazování.

5. 9. 2023

Zákaz dezinformací vede ke zhloupnutí národa

Ano, téměř takhle doslova to napsal jeden z největších básníků historie John Milton. Ve své slavné řeči v anglickém parlamentu, ve které brojil proti tehdejšímu cenzurnímu zákonu.

3. 9. 2023

Osobní zisk je daň, kterou platí společnost za zvýšení produktivity

Zisk je podle marxistů něco, čeho bylo dosaženo na úkor druhých. Že když má někdo více než ten druhý, je na tom něco špatně. Navíc, když to dává okázale najevo. Ale z pohledu společnosti je osobní zisk daň, kterou platí tomu, kdo dokázal zvýšit produktivitu, ze které mají prospěch všichni.

30. 8. 2023

Jak v Anglii před 750 lety zakázali dezinformace

Westminsterský zákoník přijatý za vlády Plantagetů zakazoval pomlouvačné zprávy. Komise královských úředníků na jeho základě pronásledovala královy protivníky. Aneb kdo se z historie nepoučí, je odsouzen k jejímu opakování.

27. 8. 2023

Idea rovnostářství je pouze nástroj, jak se dostat k moci

Murray Rothbard z rakouské ekonomické školy tvrdí, že progresivní levice je největším nebezpečím pro svobodnou společnost. Její idea rovnostářství je dokonalý politický nástroj. U jedněch vyvolá pocity spravedlivého nároku, u druhých pocit viny a řešení nabídne profesionálně soucitná vláda.

16. 8. 2023

Vládne Evropská unie z vůle lidu, nebo z boží moci?

Stovky let vládli v Evropě panovníci na základě předpokladu, že jsou vyvoleni ke své funkci samotným bohem. Teprve v 17. století zažila teorie božské moci vážnou prohru. A první text, který říká, že panovník vládne z vůle lidu, byl napsán před 700 lety ve Skotsku. Je oslavou svobody člověka.

7. 8. 2023

Listina práv je sama o sobě k ničemu

Země není svobodná, protože má krásně sepsanou listinu základních práv. To je historické ponaučení vykoupené miliony lidských životů.

31. 7. 2023