Morální aspekty bohatství

Bohatství je podle socialistů hodno pouze opovržení. Pouze málokdo je ochoten přiznat, že touha po bohatství je korektní morální postoj. Odvahu sepsat argumenty na jeho obhajobu měl francouzský ekonom a novinář Frédéric Bastiat.

16. 6. 2024

Všude, kde je pravda nebezpečná, je svoboda nejistá

Takto doslova to napsali před zhruba 300 lety v anglických novinách. Takzvané Catovy dopisy popularizovaly ve své době myšlenky svobodné společnosti a v dopise číslo 38 píše autor o právu občanů soudit svoji vládu a nutnosti zajímat se o věci veřejné.

9. 6. 2024

O harmonické společnosti

Frédéric Bastiat žil v 19. století a předkládal jeden přesvědčivý argument za druhým, proč je nejlepším řešením společenského uspořádání stát, který nechá lidi žít. Tady je jeden z jeho argumentů.

2. 6. 2024

Co si myslí o nenávistných projevech za velkou louží

Nenávistná řeč jako právní termín v USA neexistuje a Nejvyšší soud opakovaně rozhodl, že výrazy, které by v Evropě vyvolaly trestní postih, jsou chráněny. Přehled klíčových rozsudků a argumentů na dané téma.

19. 5. 2024

Aktuálně povinná četba: Voltairův esej o toleranci

Demokracie je obtížnou formou vládnutí, protože lidé musí být ochotni strpět ve vládě někoho, s kým bytostně nesouhlasí nebo koho z duše nenávidí. V době nábožensky motivovaného násilí napsal Voltaire, že tolerance je první pravidlo humanity.

15. 5. 2024

Železný zákon oligarchie aneb o tom, že byrokracie končí vždy stejně

Železný zákon oligarchie, který spatřil světlo světa na počátku minulého století, říká, že všechny formy organizací bez ohledu na to, jak demokraticky se na počátku tváří, se nevyhnutelně vyvinou v oligarchii, kterou ovládají její vůdci.

15. 4. 2024

Salámová metoda zavádění socialismu. Příklad ze života

Čtyřicet let staré rozhodnutí soudu dalo americkým úřadům pravomoc vydávat regulace v podstatě bez souhlasu volených zástupců lidu. V Americe mají šanci na obrat, neboť Nejvyšší soud naznačil, že je nakloněn rozhodnutí revidovat. Evropa je na tom hůře, protože soudy posvětili právo na hezké počasí.

9. 4. 2024

Archivní poselství o svobodě pro mladé generace

Francouzský ekonom a novinář Frédéric Bastiat vydal v roce 1850 knihu o harmonické společnosti, ve které stát pouze chrání svobodu lidí rozvíjet sami sebe a svůj majetek. V jejím úvodu je text, který autor nazval „Francouzské mládeži”. Na rozdíl od marxistických spisků je to vančurovsky milý text.

7. 4. 2024

Historický text na oslavu konkurence

Podle francouzského ekonoma 19. století Frédérica Bastiata je konkurence prostě jen absence nátlaku. Konkurence je svoboda výběru a žádný úřad nemá právo tuto svobodu jedinci odebrat.

1. 4. 2024

Odpůrci svobodného trhu sází blahobyt společnosti na jednoho koně

V socialismu nebo byrokracii závisí vše na moudrosti lidí, kteří rozhodují o životě druhých. To, co tito lidé neznají, se při rozhodování nebere v úvahu. A podle toho to taky vypadá, napsal kdysi dávno Ludwig von Mises.

20. 3. 2024