Jak vzniká chudoba

Otázka, jak vzniká chudoba, je u všech, kdo ji kladou, důkazem nepochopení fungování lidské společnosti. Otázka totiž předpokládá, že někde existuje nějaký objem bohatství, který zmizel nebo si ho někdo přivlastnil, a tím vznikla chudoba. Bylo by hezké, kdyby to tak bylo, ale není.

14. 3. 2021

Proč se poslední kniha F. Hayeka jmenuje Osudná domýšlivost

Knihu Osudná domýšlivost napsal F. Hayek, významný představitel rakouské školy, jako svoje poslední dílo, jež mělo shrnout jeho celoživotní kritiku socialismu. Vydal ji 44 let poté, co spatřila světlo světa jeho pravděpodobně nejznámější kniha Cesta do otroctví. Proč zvolil název Osudná domýšlivost?

7. 3. 2021

Příjmová nerovnost není tak nerovná, jak to na první pohled vypadá

Příjmová nerovnost je téma, které inspiruje řadu osobností a politiků k vyjádření velmi silných názorů. Čísla, která ji mají dokazovat, jsou používána jako argument k návrhům na v mnoha případech razantní ekonomická opatření. Přitom se jedná o statistiku, která má k dokonalosti hodně daleko.

4. 3. 2021

Zisk v kapitalismu je daň ze efektivitu

Osobní zisk je podle mnohých něco, čeho bylo dosaženo na úkor druhých. Relativně jednoduše se lze vžít do pocitu, že když má někdo více než ten druhý, je na tom něco špatně. Navíc, když to dává okázale najevo. Ale z pohledu společnosti je osobní zisk daň. Daň, která se společnosti bohatě vrátí.

21. 2. 2021

Může být růst příjmové nerovnosti dobrou zprávou?

Příjmová nerovnost a její růst je častým argumentem kritiků svobodné společnosti s minimálními zásahy státu. Automaticky se předpokládá, že růst příjmové nerovnosti bez ohledu na cokoli je špatně. Z definice. Ale co když to není tak jednoduché?

1. 2. 2021

Vznešená teorie postavená na sobectví

Základním kamenem socialistických tezí je Marxova teorie o nadhodnotě. Nadhodnota neboli zisk je vytvořena prací zaměstnanců, ale přivlastňuje si ji kapitalista. Přestože na první pohled může vyvolávat dojem, že napravuje zjevné zlo, je jejím základním stavebním kamenem sobectví.

25. 1. 2021

Trh je nakonec nejmorálnější

Rozdělení bohatství je ve svobodné tržní společnosti nakonec nejmorálnější. I s těmi výjimkami. Spravedlivé úplně není, protože mnohdy hraje roli náhoda a štěstí. Ale je stejně spravedlivé nebo nespravedlivé jako to, že někdo vypadá jako Brad Pitt, a někdo ne.

17. 1. 2021

Kapitalismus je krásný konsenzuální sex

Je zažitou představou, že kapitalismus se svou odpornou honbou za mrzkým ziskem vychovává lidi k sobectví. Naopak socialismus dělá z lidí světce, neboť svou šlechetností ovlivňuje masy a produkuje zástupy nezištných a obětavých občanů. Je to tak doopravdy?

10. 1. 2021

Ztráta hraje v ekonomice důležitou roli

Albert Einstein, Karel Marx, spisovatel Bernard Shaw, Džavahárlár Nehrú, ti všichni považovali zisk za ďáblovo dítko. „Je to špinavé slovo“, „nadhodnota sebraná pracujícím“ jsou výrazy, kterými tito pánové komentovali roli zisku v ekonomice. Je to opravdu tak?

3. 1. 2021

Nezdařený socialistický experiment prvních amerických osadníků

V těchto dnech uplyne 400 let od založení jedné z prvních britských osad na území dnešních Spojených států. Zatímco příběh Otců poutníků z lodi Mayflower je poměrně známý, jejich pokus o zavedení socialistické společnosti nikoliv.

28. 12. 2020