Jak vzniká chudoba

Otázka, jak vzniká chudoba, je u všech, kdo ji kladou, důkazem nepochopení fungování lidské společnosti. Otázka totiž předpokládá, že někde existuje nějaký objem bohatství, který zmizel nebo si ho někdo přivlastnil, a tím vznikla chudoba. Bylo by hezké, kdyby to tak bylo, ale není.

14. 3. 2021

Proč se poslední kniha F. Hayeka jmenuje Osudná domýšlivost

Knihu Osudná domýšlivost napsal F. Hayek, významný představitel rakouské školy, jako svoje poslední dílo, jež mělo shrnout jeho celoživotní kritiku socialismu. Vydal ji 44 let poté, co spatřila světlo světa jeho pravděpodobně nejznámější kniha Cesta do otroctví. Proč zvolil název Osudná domýšlivost?

7. 3. 2021

Příjmová nerovnost není tak nerovná, jak to na první pohled vypadá

Příjmová nerovnost je téma, které inspiruje řadu osobností a politiků k vyjádření velmi silných názorů. Čísla, která ji mají dokazovat, jsou používána jako argument k návrhům na v mnoha případech razantní ekonomická opatření. Přitom se jedná o statistiku, která má k dokonalosti hodně daleko.

4. 3. 2021

Zisk v kapitalismu je daň ze efektivitu

Osobní zisk je podle mnohých něco, čeho bylo dosaženo na úkor druhých. Relativně jednoduše se lze vžít do pocitu, že když má někdo více než ten druhý, je na tom něco špatně. Navíc, když to dává okázale najevo. Ale z pohledu společnosti je osobní zisk daň. Daň, která se společnosti bohatě vrátí.

21. 2. 2021

Kdyby naši předci věřili vědě, umírali bychom na malárii

Kdo se odváží zpochybnit nějaký závěr, který je většinově považovaný za vědecký, je okamžitě napaden, že nevěří vědě. Přitom hledání nových odpovědí i v případě, kdy podle názoru většiny vědecké komunity již nebylo co zkoumat, přineslo často překvapivé objevy. Jako například v případě malárie.

10. 2. 2021

Může být růst příjmové nerovnosti dobrou zprávou?

Příjmová nerovnost a její růst je častým argumentem kritiků svobodné společnosti s minimálními zásahy státu. Automaticky se předpokládá, že růst příjmové nerovnosti bez ohledu na cokoli je špatně. Z definice. Ale co když to není tak jednoduché?

1. 2. 2021

Socialismus se může vrátit po malých krůčcích

Ve Venezuele, v zemi, která dosáhla tolik žádané rovnosti, neboť 96% obyvatelstva si je rovno v naprosté chudobě, neproběhl žádný velký socialistický třesk. Stačilo, že si lidé v roce 1998 v demokratických volbách zvolili vůdce, který sliboval, že stát zařídí všechno, a lidé uvěřili, že to je možné.

28. 1. 2021

Vznešená teorie postavená na sobectví

Základním kamenem socialistických tezí je Marxova teorie o nadhodnotě. Nadhodnota neboli zisk je vytvořena prací zaměstnanců, ale přivlastňuje si ji kapitalista. Přestože na první pohled může vyvolávat dojem, že napravuje zjevné zlo, je jejím základním stavebním kamenem sobectví.

25. 1. 2021

Místní výbory pro zásobování

Každá společnost musí zvolit nějaký systém, podle kterého bude rozdělovat to, co vyprodukuje. V případě potravin si Venezuela zvolila systém CLAP.

21. 1. 2021

Trh je nakonec nejmorálnější

Rozdělení bohatství je ve svobodné tržní společnosti nakonec nejmorálnější. I s těmi výjimkami. Spravedlivé úplně není, protože mnohdy hraje roli náhoda a štěstí. Ale je stejně spravedlivé nebo nespravedlivé jako to, že někdo vypadá jako Brad Pitt, a někdo ne.

17. 1. 2021