O nebezpečné ztrátě kritického myšlení a na obranu konkurence

Osmdesát let starý text upozorňuje na to, že pronikání byrokracie do všech oblastí lidského života představuje ohrožení naší civilizace. Nahrazuje přirozenou konkurenci sebevědomých lidí poníženým usilováním o lepší pozici, což nutně vede ke ztrátě kritického myšlení a servilitě.

26. 6. 2022

Evropská unie vydala knihu „Zbytečné otázky na tiskových konferencích"

Evropská unie oznámila, že si je vědoma těžké ekonomické situace běžného obyvatelstva a že ji to v žádném případě nenechává chladnou. Oznámila proto akční program zvyšování vlastní produktivity.

14. 6. 2022

L. Mises: Kontrolou cen k socialismu

Ceny v ekonomice rozvrácené státními zásahy strmě rostou. A v tom přijíždí jako rytíř na bílém koni moudrý stát, aby situaci, kterou způsobil, dalšími zásahy napravil. Takhle argumentoval zakladatel rakouské ekonomické školy Ludwig von Mises proti státní kontrole cen.

11. 6. 2022

Historicky první celosvětový ekonomický experiment

Francouzský ekonom F. Bastiat ve svém eseji o ekonomickém rozhodování argumentoval, že dobré rozhodnutí je takové, které předvídá i důsledky, které na první pohled vidět nejsou. Reakce na pandemii nastartovala celosvětový ekonomický experiment, který umožní posoudit, zda měl F. Bastiat pravdu.

23. 5. 2022

L. Mises: O největší překážce ekonomického rozvoje

Zakladatel rakouské ekonomické školy L. Mises přednesl v roce 1952 projev, ve kterém argumentoval, že největším problémem ekonomického rozvoje jsou překážky, které brání svobodné akumulaci kapitálu.

17. 5. 2022

Tajná zpráva o nové dani, která jako smrt bere všechno

V minulém týdnu vyšla najevo tajná zpráva, která doporučuje použití nové daně, jejíž koncept je tak důmyslný, že umožňuje zdanit všechno bez většího odporu obyvatelstva. Jedna z kopií zprávy unikla na veřejnost.

5. 5. 2022

Nejvlivnější marxista minulého století, kterého nikdo nezná

Všichni znají Karla Marxe nebo jeho opatrovatele Bedřicha Engelse, ale málokdo zná jméno, které Wikipedie považuje za jednoho z nejdůležitějších marxistů minulého století. Člověk, který přišel se strategií na ovládnutí svobodné společnosti během několika generací.

18. 4. 2022

Stav nouze, který pohnul dějinami

Článek 48 ústavy umožňoval obejít parlament v situaci, kdy byla ohrožena veřejná bezpečnost. Protože ohrožením veřejné bezpečnosti může být mnoho věcí, byl článek využit pro prosazení různých opatření v desítkách případů. Dekret vydaný podle článku 48 s názvem Na ochranu lidí změnil dějiny.

22. 3. 2022

Poučení z historie: Žádný ideál není imunní proti pošlapání

Základní hybnou silou dějin je podle středověkého filozofa Ibn Khalduna společenská sounáležitost. Síla, která drží členy společnosti pohromadě a která jim velí v krajním případě položit svůj život. Tato síla určuje dějinný vývoj. Princip, na kterém je postavena, je třeba jej bránit.

8. 3. 2022

Středověký filozof: Blahobyt je největším nepřítelem civilizací

Téměř neznámá kniha arabského filozofa stará více než 600 let varuje, že blahobyt není věčný a že ztratí-li společnost vůli bránit ideály, na základě kterých vznikla a rozvíjela se, prohraje. Ve své knize definoval hybnou sílu dějin, která určuje osud civilizací.

1. 3. 2022