Morální aspekty bohatství

Bohatství je podle socialistů hodno pouze opovržení. Pouze málokdo je ochoten přiznat, že touha po bohatství je korektní morální postoj. Odvahu sepsat argumenty na jeho obhajobu měl francouzský ekonom a novinář Frédéric Bastiat.

16. 6. 2024

Války a inflace: zabiják impérií

Války a inflace byly historicky příčinou pádu velkých civilizací. Děsivá byrokracie byla dalším hřebíčkem do rakve. Jeden příklad z dávného Egypta.

10. 6. 2024

Všude, kde je pravda nebezpečná, je svoboda nejistá

Takto doslova to napsali před zhruba 300 lety v anglických novinách. Takzvané Catovy dopisy popularizovaly ve své době myšlenky svobodné společnosti a v dopise číslo 38 píše autor o právu občanů soudit svoji vládu a nutnosti zajímat se o věci veřejné.

9. 6. 2024

Apokalypsa a naděje

Je známá historie a neznámá historie. Jedna z nejvýznamnějších knih středověku spadá do druhé kategorie. Popisuje události po dobytí Blízkého východu islámskými vojsky v sedmém století našeho letopočtu. Na konci dává lidem naději. Zřejmě proto se k ní lidé vraceli po staletí.

4. 6. 2024

O harmonické společnosti

Frédéric Bastiat žil v 19. století a předkládal jeden přesvědčivý argument za druhým, proč je nejlepším řešením společenského uspořádání stát, který nechá lidi žít. Tady je jeden z jeho argumentů.

2. 6. 2024

Ženy jsou pro muže polem, píše se v Koránu

Pravděpodobně první historický text, který rozebírá vztah islámu k ženám, je dopis byzantského císaře samotnému chalífovi muslimské říše. Císař v dopise kritizuje vztah muslimů k ženám.

20. 5. 2024

Aktuálně povinná četba: Voltairův esej o toleranci

Demokracie je obtížnou formou vládnutí, protože lidé musí být ochotni strpět ve vládě někoho, s kým bytostně nesouhlasí nebo koho z duše nenávidí. V době nábožensky motivovaného násilí napsal Voltaire, že tolerance je první pravidlo humanity.

15. 5. 2024

Islámské státy v minulosti neuznávaly evropské státy za rovnoprávné

V raném islámu musely být smlouvy o neútočení uzavírány pouze na dobu určitou. Měly získat čas, než muslimský stát dostatečně posílí. Ani Osmanská říše neuznávala evropské státy za rovnoprávné a evropští monarchové dostali při vzájemných jednáních statut pouhého vezíra.

13. 5. 2024

Jak pomoci lidem, aby se stali bezmocnými?

Začněte jim dávat něco zadarmo. Esej na dané téma napsal kdysi novinář Leonard Read. Důkazem, že na tom něco bude, jsou výsledky americké války proti chudobě nebo zkušenost Švédska z druhé poloviny minulého století.

12. 5. 2024

Historická konference, na které dostal stát přednost před náboženstvím

Vestfálský mír položil v roce 1648 základ uspořádání Evropy, neboť základem mezinárodních vztahů se poprvé v historii stal suverénní stát. Tento koncept je v rozporu s představou některých výkladů islámu.

6. 5. 2024