Konflikt mezi svobodou a totalitou je v prvé řadě soubojem idejí

Konflikt mezi svobodou a totalitou, na jehož výsledku závisí osud civilizace, nebude vybojován v občanské válce nebo během revoluce. Je to konflikt idejí. Idea svobody ale sama bez podpory nezvítězí, napsal Ludwig von Mises před osmdesáti lety.

21. 3. 2023

Archeologové vykopali zcela neznámou Ezopovu bajku

Ezop je otcem bajky a žil v 6. století před naším letopočtem na řeckém ostrově Samos. V Čechách jeho bajky vydal zakladatel české žurnalistiky Václav Matěj Kramerius již na konci 18. století. Objev dosud neznámé bajky je největší archeologickou událostí loňského roku.

16. 3. 2023

O slavné listopadové revoluci roku 2023

Skupině vědců se podařilo sestrojit stroj času a z daleké budoucnosti přivezli učebnici dějepisu pro základní školy. Píše se v ní o slavné listopadové revoluci roku 2023. Redakci se podařilo získat přepis textu, který dosud zůstává uložen v režimu přísného utajení na neznámém místě.

9. 3. 2023

Záhada občanské poslušnosti aneb o důležité roli intelektuálů

Asijské říše dokázaly přesvědčit své občany, že vládce je sám bůh. Evropské monarchie s úspěchem tvrdily, že král vládne z boží moci. Jak dokáže všemocný stát dneška přesvědčit své občany, že je jim prospěšný? Nad touto otázkou se zamyslel Murray Rothbard z rakouské ekonomické školy.

5. 3. 2023

Válečná horečka a umlčování odlišných názorů srazily Athény na kolena

To je příběh válečné výpravy na Sicílii, která způsobila porážku athénské demokracie během peloponéských válek a vedla k nastolení vlády takzvaných 400 oligarchů.

19. 2. 2023

Křičte dál a užívejte těchto smělých projevů svobody, dokud můžete

Text starý 300 let by mohl být historickým artefaktem, ale je spíše aktuální výzvou, ve které není ani slovo mimo mísu. Navíc přináší zajímavé postřehy z antického Říma.

18. 1. 2023

Neměli by ve školách a na vládě číst tohle?

Takzvané Catovy dopisy je soubor novinových článků, které inspirovaly americké osadníky, aby zavrhli anglického krále a vyhlásili nezávislost. Svoji popularitu si získaly jednoduchým jazykem a demonstrací principů svobody na příkladech každodenního života.

8. 1. 2023

Nová strategie pro pravici

Představitel rakouské ekonomické školy Murray Rothbard navrhl před třiceti lety pro konzervativní politiku strategii, která má podle něj největší šanci na úspěch. Zároveň upozornil, že pro liberální levici je každý skutečně konzervativní politik extremista a radikál.

1. 1. 2023

Evropská unie spustila rozsáhlé vyšetřování náborových praktik

Evropská unie zjistila, že diverzita jejích úředníků zaostává za plány, přestože náborová směrnice obsahuje propracovanou inkluzivní metodiku. Rozhodla se celou situaci důkladně vyšetřit.

29. 12. 2022

Proč se všechny velkorysé sociální projekty vždy ve zmar obrátí

Základní teorii, proč tomu tak je, představil Adam Smith ve svých dvou klíčových dílech. Je paradoxem, že sociální inženýrství je stále předmětem nekonečných pokusů, přestože důkazy, že Adam Smith měl pravdu, má každý ve svém okolí. Na rozdíl třeba od důkazu teorie relativity.

12. 12. 2022