Muslimové se kdysi modlili směrem k Jeruzalému

Když je posvátné místo tří náboženství na jedné hoře, může to být problém. Příběh o posvátné cestě proroka Mohameda do Jeruzaléma, kde vystoupal až do sedmého nebe.

19. 2. 2024

Aristotelův návod, jak se udržet u moci proti vůli občanů

Aristotelés popisuje ve své knize Politika, jakou taktiku používají diktátoři a extrémní demokracie, aby se udrželi u moci. Je to staré dobré „rozděl a panuj” , zbav se nezávislých lidí a vystraš je válkou.

18. 2. 2024

V alternativním světě za červí dírou se dějí neuvěřitelné věci

Červí díra v úklidové komoře kanceláří rádia Jerevan se znovu otevřela. Odvážní redaktoři ihned proskočili do paralelního světa, aby mohli přinést exkluzivní zpravodajství o vlaku na Ukrajinu.

15. 2. 2024

Říkají si demokraté, ale směřují k diktatuře

Ludwig von Mises z rakouské ekonomické školy o důmyslné marxistické lži, nejsilnější třídě v kapitalismu, privilegované kastě v byrokracii a o nejlepší zbrani proti šílené socialistické agitaci.

14. 2. 2024

Jak Američané v Iráku podcenili sunnitsko-šíitskou nevraživost

Těžko uvěřitelný příběh o sociálním inženýrství, které stálo statisíce lidských životů a nepředstavitelnou sumu peněz. S ponaučením, že diverzita je koncept obtížně slučitelný s osvícenskými představami o svobodné společnosti.

12. 2. 2024

Nábožensky motivované násilí je v muslimském světě časté

Náboženské spory mezi katolíky a protestanty ukončila mírová dohoda v roce 1648. Nějaká obdoba smíru mezi sunnitskou a šíitskou verzí islámu dosud uzavřena nebyla a o náboženské konflikty není nouze.

5. 2. 2024

Pět tisíc stránek svědectví o životě proroka Mohameda

Islámské náboženství se řídí nejen Koránem. Možná stejně důležitým dokumentem je sbírka svědectví o životě a skutcích proroka Mohameda, na jejímž základě je postaveno právo šaría.

30. 1. 2024

Kapitoly Koránu se liší podle toho, kde vznikly

V Mekce byl prorok Mohamed obchodníkem, v Medíně válečníkem. Kapitoly Koránu jsou odrazem doby svého vzniku a v mnoha případech si protiřečí.

23. 1. 2024

Dvě základní knihy muslimské víry

Vyznavači muslimské víry se řídí podle dvou knih. Korán existuje pouze v jedné verzi, neboť třetí následník proroka Mohameda nařídil ostatní verze spálit. Druhým pramenem je Hadíth neboli zápis svědectví o životě prorokově. Ten existuje ve vícero verzích.

14. 1. 2024

Dvě tváře proroka Mohameda

Zakladatel islámu žil dva rozdílné životy. Jeden mírumilovný ve městě Mekka, druhý válečnický ve městě Medína. Proto se také kapitoly Koránu liší podle toho, zda vznikly za doby Mohamedova působení v Mekce nebo Medíně.

8. 1. 2024