Jak vzniká chudoba

Otázka, jak vzniká chudoba, je u všech, kdo ji kladou, důkazem nepochopení fungování lidské společnosti. Otázka totiž předpokládá, že někde existuje nějaký objem bohatství, který zmizel nebo si ho někdo přivlastnil, a tím vznikla chudoba. Bylo by hezké, kdyby to tak bylo, ale není.

14. 3. 2021

Vznešená teorie postavená na sobectví

Základním kamenem socialistických tezí je Marxova teorie o nadhodnotě. Nadhodnota neboli zisk je vytvořena prací zaměstnanců, ale přivlastňuje si ji kapitalista. Přestože na první pohled může vyvolávat dojem, že napravuje zjevné zlo, je jejím základním stavebním kamenem sobectví.

25. 1. 2021

Zakladatel moderní ekonomie Adam Smith neměl rád podnikatele

Adam Smith si o podnikatelích překvapivě nemyslel nic dobrého. Přesto ve své knize Bohatství národů obhajuje systém, který právě těmto podnikatelům dává maximální svobodu v jejich podnikání. Není v tom rozpor?

13. 12. 2020

Trh je nezničitelný. Ale můžete ho zmrzačit jako Čína před 500 lety.

Potřeba svobodně směňovat jednu věc za druhou je základní lidskou potřebou. Je jedním z klíčových faktorů rozvoje lidského druhu. Bez směnného obchodu bychom ještě běhali po savaně. Státní zásahy mohou mít dalekosáhlé následky. Jako v Číně před půl tisíciletím.

15. 11. 2020