Děsivé následky jednoho chybného předpokladu

Vláda zablokovala přístup k několika českým webům, které podle ní šířily ruské dezinformace. V zemi, která teprve před 33 lety svrhla režim, ve kterém se lidé každý večer upínali k dezinformacím na Hlasu Ameriky, jde o děsivý krok. 'Demokratičtí' cenzoři však vycházejí ze zcela chybného předpokladu.

28. 2. 2022

Marketingový majstrštyk levicové propagandy

Marketingovým úspěchem s dalekosáhlými dopady je úspěšné zničení pověsti slova zisk. Téměř všichni dělají téměř všechno pro peníze, ale když se někdo přizná, zní to, jako kdyby měl mor a lepru dohromady. Sám Albert Einstein nazval zisk zdrojem veškerého zla. Ale proč?

7. 12. 2021

Jedna přednost svobodné společnosti, o které se příliš nemluví

Svobodná společnost umožňuje každému uplatnit svoje schopnosti při hledání vlastního štěstí. Přes kritiku o koncentraci bohatství přinesla širokým vrstvám materiální blahobyt. A. Smith byl první, který vyzdvihl její opomíjenou vlastnost: schopnost dobře fungovat bez nutnosti měnit lidi k lepšímu.

31. 10. 2021

Dvě vize uspořádání společnosti

Založení USA versus francouzská revoluce. Praktická implementace rozdílných představ o tom, jak má a může fungovat společnost. Myšlenky Adama Smithe proti přesvědčení Jean J. Rousseau.

5. 9. 2021

Obhájci svobodného trhu nikdy netvrdili, že trh vyřeší vše

Ani největší zastánci svobodného trhu v čele s F. Hayekem netvrdili, že jej má společnost nechat bez dozoru. Přestože jsou často prezentováni jako zapřisáhlí odpůrci jakýchkoli zásahů státu, opak je pravdou. Nikdy neříkali, že metoda uspořádání laissez faire, tedy nechte trh být, je správná.

9. 5. 2021

Rovnost se má ke svobodě jako voda k ohni

Známí obhájci svobodného trhu a minimálních zásahů státu nenáviděli příjmovou nerovnost, kterou trh vytváří, stejně jako zastánci rovnostářských teorií. Rozdíl mezi obhájci svobodného trhu a zastánci rovnostářských teorií je v tom, co jsou ochotni obětovat.

1. 5. 2021

Spory s pražskou kavárnou staré 300 let

Spor o roli elit ve společnosti se táhne po staletí. Na jedné straně stál například zakladatel moderní ekonomie A. Smith, na druhé francouzský filozof 18. století J. Rousseau. Jedním z bodů sporu je, zda se průměrný člověk zvládne starat sám o sebe, nebo zda potřebuje rady moudrých.

18. 4. 2021

Jak vzniká chudoba

Otázka, jak vzniká chudoba, je u všech, kdo ji kladou, důkazem nepochopení fungování lidské společnosti. Otázka totiž předpokládá, že někde existuje nějaký objem bohatství, který zmizel nebo si ho někdo přivlastnil, a tím vznikla chudoba. Bylo by hezké, kdyby to tak bylo, ale není.

14. 3. 2021

Vznešená teorie postavená na sobectví

Základním kamenem socialistických tezí je Marxova teorie o nadhodnotě. Nadhodnota neboli zisk je vytvořena prací zaměstnanců, ale přivlastňuje si ji kapitalista. Přestože na první pohled může vyvolávat dojem, že napravuje zjevné zlo, je jejím základním stavebním kamenem sobectví.

25. 1. 2021

Zakladatel moderní ekonomie Adam Smith neměl rád podnikatele

Adam Smith si o podnikatelích překvapivě nemyslel nic dobrého. Přesto ve své knize Bohatství národů obhajuje systém, který právě těmto podnikatelům dává maximální svobodu v jejich podnikání. Není v tom rozpor?

13. 12. 2020