Trumfové eso statistiky pro případ pandemie

Má-li obecně v populaci nějakou chorobu jeden člověk z tisíce a výskyt této choroby je zjišťován náhodným testováním se spolehlivostí 99%, jaká je pravděpodobnost, že pozitivní test znamená přítomnost choroby? Dramaticky nižší, než by člověk intuitivně odhadl. Odpověď dá Bayesův teorém.

Děkujeme za každý příspěvek.

Minule jsme psali

Jedna přednost svobodné společnosti, o které se příliš nemluví