Informovaný souhlas, když nejsou předány informace, není informovaný

Ministerstvo zdravotnictví spustilo registraci k očkování včetně dětí nad pět let. Mají-li rodiče dát informovaný souhlas k očkování svých dětí, patří následující údaje do kategorie, které by měli vědět před udělením souhlasu?

21. 9. 2022

Dva sociologické experimenty, které pomohou vysvětlit současné dění

Milgramův test a Aschův experiment vysvětlují dění posledních dvou let. Osoba u moci, která je s nimi obeznámena a která jejich poznatky neváhá využít k prosazení svých idejí, má v ruce velmi nebezpečnou zbraň.

19. 9. 2022

Nebylo náhodou chybou umlčovat názorovou opozici?

Není-li nutné obhájit názor ve faktické diskuzi, vládne se snáze, ale na konci jsou miliardové škody, mrtví lidé, ztráta důvěry ve veřejné instituce a obětované děti. Tak lze interpretovat některé články ze světového tisku z tohoto týdne.

30. 8. 2022

WHO neprosadila rozšíření svých pravomocí

V druhé polovině května zasedala Světová zdravotnická organizace. Zejména africké země zablokovaly rozšíření jejích pravomocí. Ve stejný čas proběhlo zasedání Světového ekonomického fóra, které dále propaguje svůj celosvětový „Velký reset". A o skandálu s falešnými covid pasy.

2. 6. 2022

Historicky první celosvětový ekonomický experiment

Francouzský ekonom F. Bastiat ve svém eseji o ekonomickém rozhodování argumentoval, že dobré rozhodnutí je takové, které předvídá i důsledky, které na první pohled vidět nejsou. Reakce na pandemii nastartovala celosvětový ekonomický experiment, který umožní posoudit, zda měl F. Bastiat pravdu.

23. 5. 2022

Jak přijít v demokracii o demokracii bez povšimnutí

Nejjednodušším a nejspolehlivějším způsobem, jak ztratit demokracii, je předat rozhodovací pravomoci nadnárodním organizacím, ve kterých rozhodují nikým nevolení úředníci. Občané si pak mohou volit, koho chtějí. Nic nezmění. O takovém předání pravomocí právě jedná Světová zdravotnická organizace.

27. 4. 2022

Když vyhraje ideologie nad matematikou. Případová studie Srí Lanka

V tomto týdnu má do Washingtonu dorazit delegace ze Srí Lanky s žádostí o pomoc při odvrácení hluboké ekonomické krize. Země se potýká s nedostatkem potravin a vláda vyhlásila zákaz vycházení. Jedním z důvodů potravinové krize je tři roky starý zákaz používání umělých hnojiv a pesticidů.

24. 4. 2022

Pokud data nepodporují vládní politiku, nebudou zveřejněna

F. Hayek nazval jeden svůj esej Konec pravdy. Jedním z příznaků jejího konce je to, že se již nehledá, ale předkládá. Několik velmi konkrétních příkladů z tohoto týdne.

24. 2. 2022

Historie jedné konspirační teorie

Konspirační teorie zvaná „Velký reset" tvrdí, že nadnárodní organizace chtějí využít pandemické krize ke změnám ve společenském uspořádání. Organizace Světové ekonomické fórum otevřeně říká, že přesně to je jejím cílem.

21. 2. 2022

Nesnesitelná lehkost pokrytectví. Případová studie Kanada

Pokud při demonstraci zpívají lidé státní hymnu a mávají vlajkami své země, jsou to podle většiny médií fašisté, kteří si zaslouží tvrdý postup. Pokud při demonstraci pálí vlajku své země a rabují obchody, jedná se o mírumilovnou demonstraci, jejíž motivy je nutné chápat a podpořit je pokleknutím.

20. 2. 2022