F. Hayek dokázal, že plánovaná ekonomika to nikdy nedá

Jedním z významných přínosů Friedricha Hayeka, rakouského ekonoma, je teorie rozptýlených informací. Na základě této teorie celkem přesvědčivě argumentuje, že kapitalismus vždy socialismus převálcuje. A o parník. Přitom je ta teorie celkem jednoduchá.

Děkujeme za příspěvek.

Napište nám

Minule jsme psali

Film Pearl Harbor z vás udělá experta na ekonomiku