L. Mises: O největší překážce ekonomického rozvoje

Zakladatel rakouské ekonomické školy L. Mises přednesl v roce 1952 projev, ve kterém argumentoval, že největším problémem ekonomického rozvoje jsou překážky, které brání svobodné akumulaci kapitálu.

17. 5. 2022

Pokud data nepodporují vládní politiku, nebudou zveřejněna

F. Hayek nazval jeden svůj esej Konec pravdy. Jedním z příznaků jejího konce je to, že se již nehledá, ale předkládá. Několik velmi konkrétních příkladů z tohoto týdne.

24. 2. 2022

Konec pravdy aneb když vědci slouží více režimu než vědě

Konec pravdy je jednou z kapitol knihy F. Hayeka Cesta do otroctví. F. Hayek v ní nemilosrdně kritizuje intelektuální pýchu všech, kteří se domnívají, že pravda se pouze předkládá. Zároveň říká, že vědci jsou mnohdy mezi prvními, kteří se dají do služeb totality.

22. 2. 2022

F. Hayek: Proč se nahoru dostanou jen ti nejhorší

Esej o tom, proč se v totalitních systeméch dostanou nahoru jen ti nejhorší, je kapitolou číslo 10 Hayekovy knihy Cesta do otroctví. Možná pouze zajímavá historická exkurze, možná ponaučení i pro dnešní dobu.

24. 1. 2022

Diskuzní trik zvaný morálka

Když schází argumenty, je lepší vyvolat dojem, že nějaký názor je morálně hodnotnější. Pomůže to vyřešit argumentační nouzi a názorového oponenta to automaticky zažene do defenzívy. Vyzkoušený trik při diskuzích o rozšiřování role státu.

23. 11. 2021

Jedna přednost svobodné společnosti, o které se příliš nemluví

Svobodná společnost umožňuje každému uplatnit svoje schopnosti při hledání vlastního štěstí. Přes kritiku o koncentraci bohatství přinesla širokým vrstvám materiální blahobyt. A. Smith byl první, který vyzdvihl její opomíjenou vlastnost: schopnost dobře fungovat bez nutnosti měnit lidi k lepšímu.

31. 10. 2021

Karel Marx udělal ve svých dedukcích chybu

Americký ekonom Thomas Sowell upozorňuje ve své knize Knowledge and Decisions na logické chyby, které udělal Karel Marx při konstrukci své kritiky kapitalismu a svobodného trhu. Je to naprostá ignorance přínosu tvořivé lidské mysli a neznalost základních pravidel statistiky.

6. 6. 2021

Obhájci svobodného trhu nikdy netvrdili, že trh vyřeší vše

Ani největší zastánci svobodného trhu v čele s F. Hayekem netvrdili, že jej má společnost nechat bez dozoru. Přestože jsou často prezentováni jako zapřisáhlí odpůrci jakýchkoli zásahů státu, opak je pravdou. Nikdy neříkali, že metoda uspořádání laissez faire, tedy nechte trh být, je správná.

9. 5. 2021

Rovnost se má ke svobodě jako voda k ohni

Známí obhájci svobodného trhu a minimálních zásahů státu nenáviděli příjmovou nerovnost, kterou trh vytváří, stejně jako zastánci rovnostářských teorií. Rozdíl mezi obhájci svobodného trhu a zastánci rovnostářských teorií je v tom, co jsou ochotni obětovat.

1. 5. 2021

Spory s pražskou kavárnou staré 300 let

Spor o roli elit ve společnosti se táhne po staletí. Na jedné straně stál například zakladatel moderní ekonomie A. Smith, na druhé francouzský filozof 18. století J. Rousseau. Jedním z bodů sporu je, zda se průměrný člověk zvládne starat sám o sebe, nebo zda potřebuje rady moudrých.

18. 4. 2021