Jak vzniká chudoba

Otázka, jak vzniká chudoba, je u všech, kdo ji kladou, důkazem nepochopení fungování lidské společnosti. Otázka totiž předpokládá, že někde existuje nějaký objem bohatství, který zmizel nebo si ho někdo přivlastnil, a tím vznikla chudoba. Bylo by hezké, kdyby to tak bylo, ale není.

14. 3. 2021

Proč se poslední kniha F. Hayeka jmenuje Osudná domýšlivost

Knihu Osudná domýšlivost napsal F. Hayek, významný představitel rakouské školy, jako svoje poslední dílo, jež mělo shrnout jeho celoživotní kritiku socialismu. Vydal ji 44 let poté, co spatřila světlo světa jeho pravděpodobně nejznámější kniha Cesta do otroctví. Proč zvolil název Osudná domýšlivost?

7. 3. 2021

Trh je nakonec nejmorálnější

Rozdělení bohatství je ve svobodné tržní společnosti nakonec nejmorálnější. I s těmi výjimkami. Spravedlivé úplně není, protože mnohdy hraje roli náhoda a štěstí. Ale je stejně spravedlivé nebo nespravedlivé jako to, že někdo vypadá jako Brad Pitt, a někdo ne.

17. 1. 2021

Džíny jako svědek. Teorie F. Hayeka v praxi.

F.Hayek na základě své teorie rozptýlených informací tvrdil, že plánovaná ekonomika se nikdy nevyrovná svobodnému trhu. Důkazem, že měl pravdu, jsou obyčejné džíny a ochucený tvaroh.

6. 12. 2020

F. Hayek dokázal, že plánovaná ekonomika to nikdy nedá

Jedním z významných přínosů Friedricha Hayeka, rakouského ekonoma, je teorie rozptýlených informací. Na základě této teorie celkem přesvědčivě argumentuje, že kapitalismus vždy socialismus převálcuje. A o parník. Přitom je ta teorie celkem jednoduchá.

29. 11. 2020

Jak kapitalismus zvítězil a pak si řekl, že to vzdá

F. Hayek: „Úspěch kapitalismu je možná důvodem pro jeho ústup a nechuť se obhajovat. Úspěch, jehož dosáhl v materiální oblasti i ve sféře osobních svobod, činí některé jeho přetrvávající nedokonalosti těžko snesitelné. Rozhodli jsme se proto postupně oklešťovat síly, jež přinesly tento úspěch.“

1. 11. 2020