Kdo nepůjde volit, nebude jíst

V roce 2016 oznámil venezuelský prezident Nicolás Maduro ve svém televizním programu, že vláda začne vydávat průkazy vlasti, v originále carnet de la patria. O čtyři roky později jej vláda zcela bezostyšně použila ke kupování hlasů.

Děkujeme za příspěvek.

Napište nám

Minule jsme psali

Když musí nemocnice operovat podle toho, kdy teče voda