Dělníci na ropných polích nemají dost síly na to, aby těžili ropu

Dobrý hospodář nepodřízne slepici, která mu snáší zlaté vejce. Venezuelští vůdci svoji slepici s klidem podřízli. Podařilo se jim něco, co je téměř nemožné. Zlikvidovali svůj ropný průmysl.

24. 11. 2020

Jak se ve Venezuele rozhodli dosáhnout potravinové soběstačnosti

V roce 2007 představil Hugo Chávez svým spoluobčanům plán, jak dosáhnout potravinové soběstačnosti. K malému překvapení všech zúčastněných obsahoval plán snížení vlivu soukromého sektoru a zvýšení vlivu státu. Dopadlo to ještě hůře než vždycky.

9. 11. 2020

Jak Albert Einstein propadl socialismu

Myšlenky socialismu zlákaly i Alberta Einsteina. Pokud jim uvěřil i největší mozek své doby, čelíme stejnému nebezpečí jako řečtí námořníci, které Sirény líbezným zpěvem lákaly ke svému ostrovu, na jehož útesech pak nechaly jejich lodě ztroskotat. Co tedy o socialismu řekl Albert Einstein.

8. 11. 2020

Expropiese! Oblíbené slovo Hugo Cháveze

Obyvatelé Venezuely asi nezapomenou na 7. února 2010. Hugo Chávez kráčel po hlavním náměstí Caracasu spolu se starostou města, zastavil se, vzhlédl a zeptal se: „Komu patří tato budova?“ Starosta odpověděl, že je v soukromých rukou. „Expropiese! Vyvlastněte to!“Pak už to šlo jenom z kopce.

4. 11. 2020