Jak boj s nerovností vedl k rekordní nerovnosti

Země s největšími zásobami ropy se rozhodla bojovat s nerovností. Peněz na to měla dost. Po letech boje patří Venezuela mezi země s největším rozdílem mezi chudými a bohatými. Stručná historie jejího boje za spravedlnost.

9. 5. 2023

Socialismus se může vrátit po malých krůčcích

Ve Venezuele, v zemi, která dosáhla tolik žádané rovnosti, neboť 96% obyvatelstva si je rovno v naprosté chudobě, neproběhl žádný velký socialistický třesk. Stačilo, že si lidé v roce 1998 v demokratických volbách zvolili vůdce, který sliboval, že stát zařídí všechno, a lidé uvěřili, že to je možné.

28. 1. 2021

Místní výbory pro zásobování

Každá společnost musí zvolit nějaký systém, podle kterého bude rozdělovat to, co vyprodukuje. V případě potravin si Venezuela zvolila systém CLAP.

21. 1. 2021

To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují peníze

Známá hláška z Dobrého vojáka Švejka v podání Miloše Kopeckého. Nebohý věřitel polního feldkuráta Katze sleduje, jak si před ním feldkurát dává uherák a lososa a pronáší onu slavnou větu. Větu, která v osmi slovech popisuje ekonomickou politiku Venezuely.

12. 1. 2021

Reportáž ze země, ve které jsou si všichni rovni

Hugo Chávez se chopil moci v roce 1999. Slavnostně oznámil vládu chudých a pro chudé. Slíbil, že si budou všichni rovni. Miliony lidí ho nadšeně zdravily v ulicích. O dvacet let později může jeho nástupce prohlásit, že úkol byl splněn.

5. 1. 2021

Kdo nepůjde volit, nebude jíst

V roce 2016 oznámil venezuelský prezident Nicolás Maduro ve svém televizním programu, že vláda začne vydávat průkazy vlasti, v originále carnet de la patria. O čtyři roky později jej vláda zcela bezostyšně použila ke kupování hlasů.

22. 12. 2020

Když musí nemocnice operovat podle toho, kdy teče voda

Venezuela měla kdysi jeden z nejlepších zdravotnických systémů v Latinské Americe. V současnosti je její zdravotnický systém ve stavu kolapsu a naděje na zlepšení je v nedohlednu.

15. 12. 2020

Zaveďte socialismus v zemi s největšími zásobami ropy a dojde benzín

M. Friedman údajně řekl, že když zavedete socialismus na Sahaře, za nějaký čas dojde písek. Něco na tom bude, protože v zemi s největšími zásobami ropy stačilo 25 let na to, aby došel benzín.

8. 12. 2020

Dělníci na ropných polích nemají dost síly na to, aby těžili ropu

Dobrý hospodář nepodřízne slepici, která mu snáší zlaté vejce. Venezuelští vůdci svoji slepici s klidem podřízli. Podařilo se jim něco, co je téměř nemožné. Zlikvidovali svůj ropný průmysl.

24. 11. 2020

Jak se ve Venezuele rozhodli dosáhnout potravinové soběstačnosti

V roce 2007 představil Hugo Chávez svým spoluobčanům plán, jak dosáhnout potravinové soběstačnosti. K malému překvapení všech zúčastněných obsahoval plán snížení vlivu soukromého sektoru a zvýšení vlivu státu. Dopadlo to ještě hůře než vždycky.

9. 11. 2020