Fata morgána sociální spravedlnosti

Touha po sociální spravedlnosti je skryta v každé lidské bytosti. F. Hayek ve svém pozdním díle upozorňuje, že ďábel je skryt jako vždy v detailu. Jak obtížná, ne-li nemožná, je její definice. A že použití slova sociální nedává tomu, kdo jej při diskuzi první použije, žádnou morální výhodu.

Minule jsme psali

Jak vzniká chudoba