Americký experiment: Netrestejte zločince!

Jedním z progresivních trendů poslední doby je domněnka, že v případě nějakého osobního neúspěchu je na vině nespravedlivý systém. A proto je nutné, aby společnost byla více odpouštějící. Experiment, který v reálném životě testuje, jak by to mohlo fungovat, je nejdále v Americe.

Minule jsme psali

Statistické triky v boji za světové dobro