Statistické triky v boji za světové dobro

Statistika může být mocnou zbraní. Nabízí celou řadu možností, jak stejná data interpretovat dramaticky rozdílným způsobem podle toho, k jakému závěru se má dojít. Nebo jakou emoci mají vyvolat. Cíl manipulace zůstává stejný: odevzdejte moc státu.

Minule jsme psali

Málo známý příběh DDT, ve kterém jsou lidské životy druhořadé