Bojovníkům za práva menšin jsou menšiny lhostejné. Lákavá je ta moc

Když americký Nejvyšší soud označil přijímání na vysoké školy na základě rasy za protiústavní, řada zastánců progresivního vidění světa tvrdila, že to je chyba. Ve zdůvodnění rozsudku napsal soudce Thomas, že boj za práva menšin je pouze snahou o získání větších pravomocí pro sociální inženýrství.

11. 6. 2024

O nejzanícenějších stoupencích socialistických myšlenek

Vláda schválila podmínky pro status takzvaného umělce, na jehož základě budou vypláceny státní dotace. Co na dané téma napsali v polovině minulého století. A jedna teorie, proč nemají slovotepci rádi svobodnou společnost.

27. 5. 2024

Vrcholné číslo sociálního inženýrství

Jak ve Francii zrušili kalendář, protože chtěli zavést nový a lepší svět. A proč se nové měsíce jmenovaly třeba sklizeň nebo horko.

23. 5. 2024

Jak pomoci lidem, aby se stali bezmocnými?

Začněte jim dávat něco zadarmo. Esej na dané téma napsal kdysi novinář Leonard Read. Důkazem, že na tom něco bude, jsou výsledky americké války proti chudobě nebo zkušenost Švédska z druhé poloviny minulého století.

12. 5. 2024

Příklad ze života: princip zákona na vše a princip odděleného řešení

Návrh zákona, podle kterého by měl stát ručit za příjem z nájmu, je učebnicovým příkladem nejméně čtyř principů sociálního inženýrství a ukázkou takzvané zákonné loupeže, jejíž definice spatřila světlo světa před dvěma sty lety.

5. 5. 2024

Viník a zachránce jménem společnost

Společnost má být vinna, že se někdo vydal na dráhu zločinu. Nebo společnost musí pomoci, říkají. Podle konzervativního náhledu na svět je ale společnost pouze výraz pro skupinu lidí. Tvrdit, že společnost je něčím vinna, vede k nesprávným závěrům. Plus příklad z historie na téma dokonalé vraždy.

28. 4. 2024

Proč nejsou lidi. Děsivě amatérská analýza s návrhem řešení

Jedním z důvodů, proč nejsou lidi, je fakt, že se neuvěřitelné množství lidí zabývá neuvěřitelně nesmyslnými činnostmi. Plus dva základní způsoby, jak rozhýbat ekonomiku, a návrh jednoduchého řešení.

18. 4. 2024

Je tucet náhodně vybraných lidí na ulici lepší než spolek akademiků?

Již po staletí řada významných osobností tvrdí, že ano. Filozof David Hume nebo nobelista Ronald Coase. Aneb o podceňování selského rozumu a nebezpečných vědcích, kteří říkají, že by ostatní měli něco udělat.

25. 3. 2024

Boj za práva menšin je často nástroj, jak se dostat k moci

Prezident Joe Biden je médii prezentován jako obhájce práv různých utlačovaných skupin. Pohled do historie ovšem naznačuje mírně odlišný příběh.

6. 2. 2024

Nikdo není tak chytrý, aby mohl druhému neustále radit, natož vládnout

Napsal filozof Herbert Spencer před 170 lety v málo známém eseji, ve kterém kritizoval stát, který si myslí, že je všeználek, ale přitom je stejně chybující jako průměrný smrtelník. Píše, že je ohromen neschopností vlastního intelektu někomu říkat, jak by měl žít, a ohromen odvahou státu tak činit.

1. 2. 2024