Nedostatek benzínu v USA: hackerský útok a hlavně stará dobrá regulace

Východní pobřeží USA zažilo v květnu akutní nedostatek benzínu. Prvotním impulsem byl útok hackerů na ropovod Colonial, který musel 7. května zastavit provoz. Absolutní kolaps dodávek a zavřené pumpy ale vyvolaly státní regulace, které následovaly.

30. 5. 2021

Regulace nájmů nevede k větší spravedlnosti

Regulovaný nájem je oblíbeným způsobem, jak omezit vlastnická práva s vidinou lepšího světa. Politicky se jedná o populární krok, protože jeho zdůvodnění je velmi snadné. Výsledky studie regulace nájmů v San Francisku ukazují, že výsledky zdaleka neodpovídají definici větší spravedlnosti.

16. 5. 2021

Krocení zlého trhu po francouzsku

V roce 1793 vládli ve Francii po dobytí Bastily jakobíni vedení Maximilienem Robespierrem. Staré pořádky byly rozmetány, země se zmítala v krizi a rostla inflace. Navíc byla země ve válce se svými sousedy a tisíce mladých mužů byly odvedeny do armády. Ceny potravin stoupaly a bylo třeba zasáhnout.

24. 4. 2021

Když je úředník více než obchodník

Proč Čína, země, která vynalezla střelný prach a papír, tolik zaostala v posledních 300 letech za Evropou? Jeden z možných důvodů je fakt, že úředník ve státní správě bylo v Číně nejprestižnější povolání. Na druhou stranu byli obchodníci na nejnižším stupni společenského žebříčku.

5. 4. 2021

Jak Čína před třemi stoletími zaostala za světem

Jednou ze zajímavých historických otázek je, proč se průmyslová revoluce neodehrála v Číně ve 14. století. Podle historiků pro to už tehdy měla všechny předpoklady. Otázka, proč se tak nestalo, je známá jako Needhamova otázka.

28. 3. 2021

Regulace, která podporuje šedý trh

Nesmyslná regulace vztahů, jež by měly být z definice výsledkem svobodné vůle občanů, nakonec většinou poškodí slabší stranu. Tu, kterou chtěli sociání inženýři svojí regulací chránit. Přesně takhle poškodili sociální inženýři lidi hledající nájem.

24. 2. 2021

Jak Španělé před 460 lety dobyli Antverpy pomocí cenové vyhlášky

Ekonomické zákony platí vždy a všude a jejich platnost nelze pozastavit nebo omezit vyhláškou nebo zákonem. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili obyvatelé Antverp v 16. století, neboť neuvážený zásah úředníků uspíšil pád města do rukou španělských dobyvatelů.

16. 2. 2021

Jak se v antickém Římě snažili přeprat trh

Od dávných věků se stát domníval, že je téměř všemocný. Antický Řím nebyl výjimkou. Ve snaze pomoci svým občanům vstupoval stát opakovaně do záležitostí všedního dne. Gracchův zákon o cenách obilí a Diokleciánův edikt poskytují ukázkovou lekci, jak to v takových případech dopadne.

8. 2. 2021

Kdo umí, ať učí

Již několik let se stát marně snaží vyřešit nedostatek zkušených mistrů, kteří by vychovali budoucí kvalifikované řemeslníky. Zbytečnou byrokracií si však sám hází klacky pod nohy. Jednou takovou kládou přes cestu je i nesmyslný požadavek pedagogického minima.

18. 1. 2021

Jak lehce ošálit GDPR

GDPR trestá poctivé firmy, neboť dramaticky zvyšuje jejich náklady na to, aby byly v souladu se zákonem. Naopak, pokud se firma rozhodne nařízení nerespektovat nebo respektovat vlažně, je to obtížně postižitelné. Jednoduchý příklad jsou emaily.

4. 1. 2021