Wikipedie přestala být podle svého zakladatele neutrální

Nejznámější online encyklopedie je podle svého zakladatele a některých studií tendenčně levicová. Studie například srovnávaly obsah na Wikipedii s podobným obsahem na encyklopedii Britannica nebo analyzovaly použité zdroje podle toho, zda jsou spíše levicově nebo pravicově orientované.

Minule jsme psali

Austrálie v čele boje proti monopolu BigTech