Tragický paradox islámského otroctví

„Jedním ze smutných paradoxů lidské historie je, že humanitární reformy, které přinesl islám, vyústily v obrovský rozvoj obchodu s otroky uvnitř islámské říše, a ještě více mimo ni,“ napsal Bernard Lewis, uznávaný orientalista a historik.

Děkujeme za příspěvek.

Minule jsme psali

Nevlastnit otroka byl v antickém Římě znak chudoby