Nevlastnit otroka byl v antickém Římě znak chudoby

Antické otroctví vrcholilo stejně jako celá antická civilizace ve starověkém Řecku a Římě. Vlastnit otroky bylo takovou samozřejmostí, že ti, kteří si je nemohli dovolit, byli považováni za naprosté chudáky. Asi jako dnes, když nemáte na vlastní auto.

Děkujeme za příspěvek.

Minule jsme psali

Kolébka civilizace formalizovala otroctví