Regulace, která podporuje šedý trh

Nesmyslná regulace vztahů, jež by měly být z definice výsledkem svobodné vůle občanů, nakonec většinou poškodí slabší stranu. Tu, kterou chtěli sociání inženýři svojí regulací chránit. Přesně takhle poškodili sociální inženýři lidi hledající nájem.

Děkujeme za příspěvek.

Minule jsme psali

Jak Španělé před 460 lety dobyli Antverpy pomocí cenové vyhlášky