Kolébka civilizace formalizovala otroctví

Nejstarší písemné památky lidstva popisují otroctví jako samozřejmou věc běžnou již tisíce let. Součástí kulturního dědictví Sumeru, Babylonu či starověkého Egypta bylo i formální a právní vymezení institutu otroctví.