Můžeme fungovat bez tržních cen?

Každá společnost musí nějakým způsobem rozdělovat to, co vyrobí. Existuje řada způsobů, jak to dělat, a svobodný trh je jedním z nich. Je velmi zajímavé a zároveň překvapující, že při diskuzi o jeho nedostatcích se velmi málokdy hovoří o tom, jak vlastně vypadají ty alternativní způsoby.

Děkujeme za příspěvek.

Minule jsme psali

Zakladatel moderní ekonomie Adam Smith neměl rád podnikatele