Dvě základní knihy muslimské víry

Vyznavači muslimské víry se řídí podle dvou knih. Korán existuje pouze v jedné verzi, neboť třetí následník proroka Mohameda nařídil ostatní verze spálit. Druhým pramenem je Hadíth neboli zápis svědectví o životě prorokově. Ten existuje ve vícero verzích.

Každý týden email s novými články:

OdebíratPřispět SMS

Minule jsme psali

Dvě tváře proroka Mohameda

Mohlo by vás zajímat

Sunnité versus šíité aneb o dosud nevyřešeném islámském sporu