Muslimové se kdysi modlili směrem k Jeruzalému

Když je posvátné místo tří náboženství na jedné hoře, může to být problém. Příběh o posvátné cestě proroka Mohameda do Jeruzaléma, kde vystoupal až do sedmého nebe.

19. 2. 2024

Jak Američané v Iráku podcenili sunnitsko-šíitskou nevraživost

Těžko uvěřitelný příběh o sociálním inženýrství, které stálo statisíce lidských životů a nepředstavitelnou sumu peněz. S ponaučením, že diverzita je koncept obtížně slučitelný s osvícenskými představami o svobodné společnosti.

12. 2. 2024

Nábožensky motivované násilí je v muslimském světě časté

Náboženské spory mezi katolíky a protestanty ukončila mírová dohoda v roce 1648. Nějaká obdoba smíru mezi sunnitskou a šíitskou verzí islámu dosud uzavřena nebyla a o náboženské konflikty není nouze.

5. 2. 2024

Pět tisíc stránek svědectví o životě proroka Mohameda

Islámské náboženství se řídí nejen Koránem. Možná stejně důležitým dokumentem je sbírka svědectví o životě a skutcích proroka Mohameda, na jejímž základě je postaveno právo šaría.

30. 1. 2024

Kapitoly Koránu se liší podle toho, kde vznikly

V Mekce byl prorok Mohamed obchodníkem, v Medíně válečníkem. Kapitoly Koránu jsou odrazem doby svého vzniku a v mnoha případech si protiřečí.

23. 1. 2024

Dvě základní knihy muslimské víry

Vyznavači muslimské víry se řídí podle dvou knih. Korán existuje pouze v jedné verzi, neboť třetí následník proroka Mohameda nařídil ostatní verze spálit. Druhým pramenem je Hadíth neboli zápis svědectví o životě prorokově. Ten existuje ve vícero verzích.

14. 1. 2024

Dvě tváře proroka Mohameda

Zakladatel islámu žil dva rozdílné životy. Jeden mírumilovný ve městě Mekka, druhý válečnický ve městě Medína. Proto se také kapitoly Koránu liší podle toho, zda vznikly za doby Mohamedova působení v Mekce nebo Medíně.

8. 1. 2024

Sunnité versus šíité aneb o dosud nevyřešeném islámském sporu

Příběh o tom, jak jedno nepřesné vyjádření proroka Mohameda ovlivňuje světové dění dodnes.

18. 12. 2023

O milionech Evropanů odvlečených do otroctví

Během 17. a 18.století bylo do Nového světa odvezeno přes 10 miliónů afrických otroků. Ve stejném období však bylo zotročeno také několik miliónů bílých Evropanů a odvlečeno do muslimských zemí v Africe a na Blízkém východě. All lives matter!

3. 11. 2020