Jak se zvony z kláštera v Santiago de Compostela ocitly v mešitě

Příběh, který trval stovky let, byl jednou z epizod systematického ničení všech křesťanských symbolů na Pyrenejském poloostrově během muslimské nadvlády.

22. 7. 2024

Španělsko dobyla islámská vojska třikrát

Muslimští vládci Španělska se začali po nějaké době podobat svým křesťanským poddaným, neboť se rodili převážně bílým konkubínám. Aby dobyli zpět ztracená území, museli požádat o pomoc svoje radikálnější spoluvěrce ze severu Afriky.

10. 7. 2024

Španělští křesťané se během islámské invaze nikdy nevzdali

Příběh o tom, že pouhých několik let po vstupu muslimské armády na Pyrenejský poloostrov začala takzvaná reconquista. První křesťanské vítězství se stalo symbolem odporu, který trval dlouhá staletí. A podle historiků je deforestace části Španělska důsledkem islámské invaze.

1. 7. 2024

Světská moc nezávislá na náboženské autoritě je pro islám cizí koncept

Odluka moci světské a církevní je od dob Vestfálského míru jedním ze stavebních kamenů židovsko-křesťanské civilizace. Pro islám je to z historických důvodů obtížně pochopitelný způsob řízení společnosti.

17. 6. 2024

Apokalypsa a naděje

Je známá historie a neznámá historie. Jedna z nejvýznamnějších knih středověku spadá do druhé kategorie. Popisuje události po dobytí Blízkého východu islámskými vojsky v sedmém století našeho letopočtu. Na konci dává lidem naději. Zřejmě proto se k ní lidé vraceli po staletí.

4. 6. 2024

Ženy jsou pro muže polem, píše se v Koránu

Pravděpodobně první historický text, který rozebírá vztah islámu k ženám, je dopis byzantského císaře samotnému chalífovi muslimské říše. Císař v dopise kritizuje vztah muslimů k ženám.

20. 5. 2024

Islámské státy v minulosti neuznávaly evropské státy za rovnoprávné

V raném islámu musely být smlouvy o neútočení uzavírány pouze na dobu určitou. Měly získat čas, než muslimský stát dostatečně posílí. Ani Osmanská říše neuznávala evropské státy za rovnoprávné a evropští monarchové dostali při vzájemných jednáních statut pouhého vezíra.

13. 5. 2024

Historická konference, na které dostal stát přednost před náboženstvím

Vestfálský mír položil v roce 1648 základ uspořádání Evropy, neboť základem mezinárodních vztahů se poprvé v historii stal suverénní stát. Tento koncept je v rozporu s představou některých výkladů islámu.

6. 5. 2024

Jak za sto let dobyla islámská vojska značnou část tehdejšího světa

Ve světových dějinách existuje jen málo tak dramatických událostí, jako je proces raného šíření islámu. Za pouhé jedno století se islámská vojska dostala ze srdce Arábie téměř na dohled Paříže.

22. 4. 2024

Krvavá historie sporu mezi sunnity a šíity

Při útoku Íránu na Izrael pomáhala řada arabských států Izraeli. Odvěká rivalita mezi dvěma větvemi islámu ovlivňuje politiku i dnes. Její kořeny sahají do sedmého století a jsou příběhem nelítostného boje o moc.

16. 4. 2024