V Americe můžete leckde odvolit i bez občanky

Takzvané „Voter ID laws“, tedy zákony o prokázání totožnosti u voleb, se v USA liší stát od státu. V praxi to znamená, že ve většině států se nějak identifikovat musíte. Jsou ale i státy, kde můžete odvolit, aniž byste museli svou totožnost příliš prokazovat.