Obchod s otroky vydělával Boleslavovi I. desetkrát více než daně

Z temného středověku se v průběhu 10. století ve střední a východní Evropě vynořují první státní útvary. Vládnou jim první dynastie - Přemyslovci, Piastovci a Rurikovci. Za jejich vznikem stojí obchod s otroky a výboje pod záminkou šíření křesťanství.

Děkujeme za příspěvek.

Minule jsme psali

Muslim nesmí zotročit muslima, ale najdou se výjimky