Americký soud zasadil vážnou ránu nekontrolovatelné byrokracii

Americký soud minulý týden zvrátil 40 let starý rozsudek, který dával úřadům pravomoc interpretovat zákony. Nové rozhodnutí významně omezuje pravomoc úřadů zavádět nové regulace, které zákonodárci nezamýšleli.

8. 7. 2024

Všude, kde je pravda nebezpečná, je svoboda nejistá

Takto doslova to napsali před zhruba 300 lety v anglických novinách. Takzvané Catovy dopisy popularizovaly ve své době myšlenky svobodné společnosti a v dopise číslo 38 píše autor o právu občanů soudit svoji vládu a nutnosti zajímat se o věci veřejné.

9. 6. 2024

Osm zásad svobodné společnosti

Listy federalistů, které napsali zakladatelé USA, představují podle encyklopedie Britannica důkladnou analýzu toho, jak zajistit, aby byly naplněny ideály spravedlnosti, blahobytu a práv jednotlivce.

12. 9. 2023

Vládne Evropská unie z vůle lidu, nebo z boží moci?

Stovky let vládli v Evropě panovníci na základě předpokladu, že jsou vyvoleni ke své funkci samotným bohem. Teprve v 17. století zažila teorie božské moci vážnou prohru. A první text, který říká, že panovník vládne z vůle lidu, byl napsán před 700 lety ve Skotsku. Je oslavou svobody člověka.

7. 8. 2023

Listina práv je sama o sobě k ničemu

Země není svobodná, protože má krásně sepsanou listinu základních práv. To je historické ponaučení vykoupené miliony lidských životů.

31. 7. 2023

Konzervatismus je nejlepší obranou proti nezkušeným revolucionářům

Revolucionář má vždy blíže ke svým abstraktním ideálům než ke svým spolubližním a není pro něj myslitelné zpozdit zavedení svých ideálů hledáním kompromisu. Je pro něj snazší uchýlit se k teroru. To tvrdil Edmund Burke, jehož dílo je základní inspirací tradičního konzervatismu.

21. 5. 2023

Systém vlády, který zabrání, aby většina sebrala majetek menšině

V takzvaných listech federalistů diskutovali zakladatelé USA veřejně o tom, jak by měla vypadat ústava nově vznikajícího státu. Listy federalistů číslo 10 a 51 prezentovaly důvody, proč upřednostnit republikánskou formu demokracie před jednoduchou většinovou demokracií.

8. 5. 2023

Svoboda vede ke konfliktu. Je jediný způsob, jak ho řešit bez tyranie

Dostanou-li lidé svobodu, aby sledovali své zájmy, je nemožné vyhnout se v nějakém okamžiku konfliktu mezi různými lidmi sledujícími různé zájmy. Chce-li společnost zůstat svobodná, musí být schopna je nějakým způsobem řešit. Návod nabízejí listy federalistů.

1. 5. 2023

Dělba moci je nejdůležitějším prvkem demokracie

Dvě jména mají největší podíl na teorii dělby moci v moderních demokraciích: anglický John Locke a francouzský baron de Montesquieu. A co se stalo, když se Adolf Hitler za pomoci prezidenta ústavní dělby moci elegantně zbavil. Ten dokument se jmenoval „Na ochranu lidí a státu”.

23. 4. 2023

Prostá většinová demokracie je náchylná k turbulencím a násilí

K takovému závěru dospěli zakladatelé USA, když přemýšleli, jaký systém vlády zaručí všem základní lidské svobody. Poučili se ze zkušeností antického Řecka a pečlivě studovali díla Johna Locka a dalších filozofů osvícenství. V takzvaných listech federalistů pak prezentovali své argumenty.

16. 4. 2023