Konzervatismus je nejlepší obranou proti nezkušeným revolucionářům

Revolucionář má vždy blíže ke svým abstraktním ideálům než ke svým spolubližním a není pro něj myslitelné zpozdit zavedení svých ideálů hledáním kompromisu. Je pro něj snazší uchýlit se k teroru. To tvrdil Edmund Burke, jehož dílo je základní inspirací tradičního konzervatismu.

21. 5. 2023

Systém vlády, který zabrání, aby většina sebrala majetek menšině

V takzvaných listech federalistů diskutovali zakladatelé USA veřejně o tom, jak by měla vypadat ústava nově vznikajícího státu. Listy federalistů číslo 10 a 51 prezentovaly důvody, proč upřednostnit republikánskou formu demokracie před jednoduchou většinovou demokracií.

8. 5. 2023

Svoboda vede ke konfliktu. Je jediný způsob, jak ho řešit bez tyranie

Dostanou-li lidé svobodu, aby sledovali své zájmy, je nemožné vyhnout se v nějakém okamžiku konfliktu mezi různými lidmi sledujícími různé zájmy. Chce-li společnost zůstat svobodná, musí být schopna je nějakým způsobem řešit. Návod nabízejí listy federalistů.

1. 5. 2023

Dělba moci je nejdůležitějším prvkem demokracie

Dvě jména mají největší podíl na teorii dělby moci v moderních demokraciích: anglický John Locke a francouzský baron de Montesquieu. A co se stalo, když se Adolf Hitler za pomoci prezidenta ústavní dělby moci elegantně zbavil. Ten dokument se jmenoval „Na ochranu lidí a státu”.

23. 4. 2023

Prostá většinová demokracie je náchylná k turbulencím a násilí

K takovému závěru dospěli zakladatelé USA, když přemýšleli, jaký systém vlády zaručí všem základní lidské svobody. Poučili se ze zkušeností antického Řecka a pečlivě studovali díla Johna Locka a dalších filozofů osvícenství. V takzvaných listech federalistů pak prezentovali své argumenty.

16. 4. 2023

Úkolem demokracie není dát lidu efektivní vládu

Základní úlohou parlamentní demokracie není dát lidem efektivní vládu, ale zabránit diktatuře a totalitě. Nehlídá-li systém, aby se mocichtivý vládce nedostal ke koncentrované moci, vždy se tak stane. To byly zkušenosti raného Říma nebo anglických šlechticů.

10. 4. 2023

Základní role státu je jedna jediná: ochrana svobod jednotlivce

Rolí státu není zakazovat ošklivé řeči nebo si vzít luk a šípy a dělat Robina Hooda. Zcela revoluční myšlenka, že hlavním úkolem státu je chránit přirozené svobody jednotlivce, se objevila v době osvícenství. Stala se základním stavebním kamenem moderních demokracií.

2. 4. 2023