Všude, kde je pravda nebezpečná, je svoboda nejistá

Takto doslova to napsali před zhruba 300 lety v anglických novinách. Takzvané Catovy dopisy popularizovaly ve své době myšlenky svobodné společnosti a v dopise číslo 38 píše autor o právu občanů soudit svoji vládu a nutnosti zajímat se o věci veřejné.

9. 6. 2024

Je rozdíl mezi přirozenými a lidskými právy?

Za posledních sto let došlo k dramatickém vývoji v chápání lidských práv. Ve svém původním významu obsahovala pouze takzvaná přirozená práva, ale charta OSN inspirována americkým prezidentem Rooseveltem je rozšířila o práva, pro která se vžilo označení lidská.

1. 11. 2023

Dělba moci je nejdůležitějším prvkem demokracie

Dvě jména mají největší podíl na teorii dělby moci v moderních demokraciích: anglický John Locke a francouzský baron de Montesquieu. A co se stalo, když se Adolf Hitler za pomoci prezidenta ústavní dělby moci elegantně zbavil. Ten dokument se jmenoval „Na ochranu lidí a státu”.

23. 4. 2023

Prostá většinová demokracie je náchylná k turbulencím a násilí

K takovému závěru dospěli zakladatelé USA, když přemýšleli, jaký systém vlády zaručí všem základní lidské svobody. Poučili se ze zkušeností antického Řecka a pečlivě studovali díla Johna Locka a dalších filozofů osvícenství. V takzvaných listech federalistů pak prezentovali své argumenty.

16. 4. 2023

Úkolem demokracie není dát lidu efektivní vládu

Základní úlohou parlamentní demokracie není dát lidem efektivní vládu, ale zabránit diktatuře a totalitě. Nehlídá-li systém, aby se mocichtivý vládce nedostal ke koncentrované moci, vždy se tak stane. To byly zkušenosti raného Říma nebo anglických šlechticů.

10. 4. 2023

Základní role státu je jedna jediná: ochrana svobod jednotlivce

Rolí státu není zakazovat ošklivé řeči nebo si vzít luk a šípy a dělat Robina Hooda. Zcela revoluční myšlenka, že hlavním úkolem státu je chránit přirozené svobody jednotlivce, se objevila v době osvícenství. Stala se základním stavebním kamenem moderních demokracií.

2. 4. 2023

Lid má právo svrhnout vládu, která omezí svobodu slova

Málo známý španělský mnich Juan de Mariana před čtyřmi sty lety definoval základní principy svobodné společnosti. Právo na svobodu slova je podle něj přirozené lidské právo, které je nezávislé na legislativě. A pro vládu je zdravé bát se hněvu poddaných, pokud jej omezí.

14. 2. 2022