Kalifornská laboratoř slepých ekonomických cest

Český génius Jára Cimrman byl průkopníkem slepých cest. Byl to on, kdo světu ukázal, že foukáním do vody zlato nevzniká. Kalifornie se v posledních letech pokouší ukázat světu slepé cesty v ekonomice. Aktuální příklad z poslední doby a ekonomický princip „co je a co není vidět”.

19. 6. 2024

Morální aspekty bohatství

Bohatství je podle socialistů hodno pouze opovržení. Pouze málokdo je ochoten přiznat, že touha po bohatství je korektní morální postoj. Odvahu sepsat argumenty na jeho obhajobu měl francouzský ekonom a novinář Frédéric Bastiat.

16. 6. 2024

O harmonické společnosti

Frédéric Bastiat žil v 19. století a předkládal jeden přesvědčivý argument za druhým, proč je nejlepším řešením společenského uspořádání stát, který nechá lidi žít. Tady je jeden z jeho argumentů.

2. 6. 2024

Příklad ze života: princip zákona na vše a princip odděleného řešení

Návrh zákona, podle kterého by měl stát ručit za příjem z nájmu, je učebnicovým příkladem nejméně čtyř principů sociálního inženýrství a ukázkou takzvané zákonné loupeže, jejíž definice spatřila světlo světa před dvěma sty lety.

5. 5. 2024

Archivní poselství o svobodě pro mladé generace

Francouzský ekonom a novinář Frédéric Bastiat vydal v roce 1850 knihu o harmonické společnosti, ve které stát pouze chrání svobodu lidí rozvíjet sami sebe a svůj majetek. V jejím úvodu je text, který autor nazval „Francouzské mládeži”. Na rozdíl od marxistických spisků je to vančurovsky milý text.

7. 4. 2024

Historický text na oslavu konkurence

Podle francouzského ekonoma 19. století Frédérica Bastiata je konkurence prostě jen absence nátlaku. Konkurence je svoboda výběru a žádný úřad nemá právo tuto svobodu jedinci odebrat.

1. 4. 2024

Co napsali v minulosti o současnosti

Téměř to vypadá, jako by se v minulosti potýkali s podobnými problémy jako současný svět. A co o tom napsal třeba Ernest Hemingway.

25. 10. 2023

Velmi cennou vlastností dnes je odvaha. V politice je jí pramálo

Nicméně výjimky existují. Švédská ministryně školství napsala do anglických novin, proč se rozhodla nechat během pandemie školy otevřené a jak těžké bylo jít proti všem.

22. 3. 2023

Bruselští inženýři opovrhují lidmi, psali před 200 lety

Frédéric Bastiat, francouzský ekonom a novinář, který žil v první polovině 19. století, to samozřejmě takhle nenapsal. Ve svém eseji psal o socialistech. Ale jinak to celkem sedí.

22. 11. 2022

Historický pamflet proti dotacím. Přesvědčivě noblesní

Francouzský ekonom Frédéric Bastiat napsal roce 1850 svoje nejznámější dílo „Zákon", ve kterém obhajuje tvrzení, že smyslem zákonů není zajistit spravedlnost, ale zabránit nespravedlnosti. Zákony, které jedněm berou a druhým dávají, nazývá zákonnou loupeží a považuje je za ničivou zbraň socialistů.

16. 10. 2022