Jak boj s nerovností vedl k rekordní nerovnosti

Země s největšími zásobami ropy se rozhodla bojovat s nerovností. Peněz na to měla dost. Po letech boje patří Venezuela mezi země s největším rozdílem mezi chudými a bohatými. Stručná historie jejího boje za spravedlnost.

9. 5. 2023

Když musí nemocnice operovat podle toho, kdy teče voda

Venezuela měla kdysi jeden z nejlepších zdravotnických systémů v Latinské Americe. V současnosti je její zdravotnický systém ve stavu kolapsu a naděje na zlepšení je v nedohlednu.

15. 12. 2020

Zaveďte socialismus v zemi s největšími zásobami ropy a dojde benzín

M. Friedman údajně řekl, že když zavedete socialismus na Sahaře, za nějaký čas dojde písek. Něco na tom bude, protože v zemi s největšími zásobami ropy stačilo 25 let na to, aby došel benzín.

8. 12. 2020

Dělníci na ropných polích nemají dost síly na to, aby těžili ropu

Dobrý hospodář nepodřízne slepici, která mu snáší zlaté vejce. Venezuelští vůdci svoji slepici s klidem podřízli. Podařilo se jim něco, co je téměř nemožné. Zlikvidovali svůj ropný průmysl.

24. 11. 2020

Jak se ve Venezuele rozhodli dosáhnout potravinové soběstačnosti

V roce 2007 představil Hugo Chávez svým spoluobčanům plán, jak dosáhnout potravinové soběstačnosti. K malému překvapení všech zúčastněných obsahoval plán snížení vlivu soukromého sektoru a zvýšení vlivu státu. Dopadlo to ještě hůře než vždycky.

9. 11. 2020

Expropiese! Oblíbené slovo Hugo Cháveze

Obyvatelé Venezuely asi nezapomenou na 7. února 2010. Hugo Chávez kráčel po hlavním náměstí Caracasu spolu se starostou města, zastavil se, vzhlédl a zeptal se: „Komu patří tato budova?“ Starosta odpověděl, že je v soukromých rukou. „Expropiese! Vyvlastněte to!“Pak už to šlo jenom z kopce.

4. 11. 2020