Jak za pomoci inflace rozvrátit kapitalismus, píše Lenin v roce 1919

New York Times uveřejnily v roce 1919 rozhovor s vrchním velitelem bolševické revoluce v Rusku, soudruhem Leninem. Lenin v rozhovoru otevřeně popisuje, jak plánují bolševici zničit kapitalismus za pomoci inflace a expertů.

16. 5. 2023

Lid má právo svrhnout vládu, která omezí svobodu slova

Málo známý španělský mnich Juan de Mariana před čtyřmi sty lety definoval základní principy svobodné společnosti. Právo na svobodu slova je podle něj přirozené lidské právo, které je nezávislé na legislativě. A pro vládu je zdravé bát se hněvu poddaných, pokud jej omezí.

14. 2. 2022

Jak nejbohatší muž světa konáním dobra rozvrátil egyptskou ekonomiku

Otázka, jak dosáhnout blahobytu a eliminovat chudobu, trápí lidstvo po staletí. Jednou z možností je prostě rozdávat peníze. Nebo je tisknout. Příběh ze života nejbohatšího muže světa může napovědět, že tak jednoduché to asi úplně není.

21. 12. 2021

Krocení zlého trhu po francouzsku

V roce 1793 vládli ve Francii po dobytí Bastily jakobíni vedení Maximilienem Robespierrem. Staré pořádky byly rozmetány, země se zmítala v krizi a rostla inflace. Navíc byla země ve válce se svými sousedy a tisíce mladých mužů byly odvedeny do armády. Ceny potravin stoupaly a bylo třeba zasáhnout.

24. 4. 2021

Systém, který dokáže udělat z každého občana milionáře

Kromě mnoha jiných úspěchů v různých oblastech hospodářství se venezuelským vůdcům podařilo udělat milionáře téměř ze všech obyvatel země. Stačilo jim k tomu pouze několik let. Velká otázka je, co na to říkají ti milionáři.

1. 12. 2020