Osvobození otroci o návrat do Afriky příliš nestáli

Cílem odpůrců otrokářství bylo nejen zakázat otrokářství, ale také umožnit osvobozeným otrokům návrat do Afriky, ze které byli oni sami nebo jejich předci odvlečeni do otroctví. Věřili, že jim to umožní vést důstojný a samostatný život na svém kontinentu.

8. 4. 2021

Freetown - britská kolonie pro Afroameričany

První pokus o návrat bývalých otroků do Afriky sice neuspěl, ale britští filantropové a odpůrci otrokářství se nevzdali. O několik let později zakládají na stejném místě další osadu jménem Freetown, budoucí hlavní město kolonie Sierra Leone.

30. 3. 2021

Granville Town - první pokus vrátit bývalé otroky zpět do Afriky

Boj proti otroctví nastolil závažný problém – co s bývalými otroky po jejich osvobození? Jednou z možností byl jejich návrat do Afriky. Anglická ‚Provincie svobody‘ v Sierra Leone však zdaleka nenaplnila očekávání svých zakladatelů a životaschopnost takového řešení.

23. 3. 2021

Proč Amerika nezrušila otroctví již při svém vzniku

Americká revoluce a založení USA roku 1776 je považována za přelomové vítězství ideálů svobody a práv každého člověka. Proč se zakladatelům nepodařilo zrušit otroctví, které je v tak zřejmém rozporu s těmito ideály?

16. 3. 2021

Anglické hnutí za zrušení obchodu s otroky

V roce 1787 je v Londýně založena Společnost za účelem zrušení obchodu s otroky. Sehrála historicky jedinečnou roli, která byla korunována roku 1807 přijetím Slavery Trade Act, zákona zakazujícího obchod s otroky v britských koloniích.

9. 3. 2021

Kořeny abolicionismu – hnutí směřujícího k zákazu otroctví

Proč právě západní civilizace jako první a jediná začala aktivně bojovat za zrušení otroctví? Jaké byly kořeny tohoto projevu vyspělosti?

2. 3. 2021

První hlasy proti otroctví

Lidská společnost, velká světová náboženství, filozofové a myslitelé přijímali otroctví jako běžnou součást řádu světa. Ojedinělé morální apely o 'nepřirozenosti‘ otroctví neměly žádný praktický dopad. Až naše civilizace našla vůli a prostředky se mu efektivně postavit.

22. 2. 2021

Obchod s otroky vydělával Boleslavovi I. desetkrát více než daně

Z temného středověku se v průběhu 10. století ve střední a východní Evropě vynořují první státní útvary. Vládnou jim první dynastie - Přemyslovci, Piastovci a Rurikovci. Za jejich vznikem stojí obchod s otroky a výboje pod záminkou šíření křesťanství.

17. 2. 2021

Muslim nesmí zotročit muslima, ale najdou se výjimky

Muslim nesmí zotročit muslima, zní jedno z velmi respektovaných pravidel islámu. Když ale chybí otroci, obezlička se najde. Třeba jako ve Střední Asii v 16.-18. století, kde uzbečtí Sunnité prohlásili perské Šíity za odpadlíky islámu, aby si zajistili přísun nových otroků.

9. 2. 2021

Opomíjený arabský obchod s africkými otroky

Pod obchodem s africkými otroky si každý vybaví transatlantický obchod s otroky organizovaný Evropany. Ve skutečnosti arabsko-muslimský obchod s africkým otroky dosáhl mnohem větších rozměrů, jak dobou trvání, tak počtem obětí.

2. 2. 2021