Překroucená historie otroctví

Západní civilizace 'bílého muže' nebyla jedinečná tím, že vlastnila otroky jako jiné civilizace, ale tím, že našla sílu otroctví morálně odmítnout a následně zrušit.

21. 9. 2021

Otroctví v Osmanské říši

V době rozmachu Evropy, jehož součástí se stal i transatlantický obchod s otroky, dominovala na východě Osmanská říše. Hlavní muslimská mocnost, kde bylo otroctví běžné až do začátku 20. století. Desítky let po osvobození všech černých otroků se v Cařihradu stále prodávali bílí otroci z Evropy.

14. 9. 2021

Největším otrokářem v Číně byl vždy stát

Již 4 000 let je Čína svébytnou a uzavřenou civilizací. Odlišnost a uzavřenost čínské civilizace se promítla i do nešťastné instituce otroctví, které bylo vždy její součástí a přežívá dodnes. Největším otrokářem byl čínský stát a otroci většinou pocházeli z vlastního obyvatelstva.

7. 9. 2021

Nejvíce otroků dnes žije v Indii

Podle Global Slavery Index žije v současné Indii a Pakistánu čtvrtina z obětí soudobého moderního otroctví. Tradice otroctví zde má bohatou historii s pevnými kořeny, které stále odolávají času i současným názorům.

29. 6. 2021

Otroctví v Latinské Americe a Karibiku

Otroctví a jeho dopady se nejvíce diskutují ve spojitosti s USA. Přitom na území dnešních Spojených států se dostalo pouhých 6 % zotročených Afričanů, zatímco většina jich skončila ve španělských a portugalských koloniích v Karibiku a Latinské Americe.

1. 6. 2021

Co s osvobozenými otroky?

Americká občanská válka ukončila otroctví v USA. Na pozadí znovusjednocení Unie a rekonstrukce válkou poničené země stál před americkou vládou a společností nesmírně složitý problém integrace 4 miliónů osvobozených otroků.

27. 5. 2021

Americká občanská válka a otroctví

Neřešitelný rozpor mezi americkým ideálem svobodné společnosti a institutem otroctví, mezi průmyslovým Severem a plantážnickým Jihem dohnal USA do občanské války.

18. 5. 2021

Největší humanitární mise 19. století

Působení Západoafrické eskadry britského Královského námořnictva pověřené prosazováním zákazu obchodu s otroky zůstává často nedoceněné, i když představuje jednu z nejvýznamnějších humanitárních misí v dějinách lidstva.

11. 5. 2021

John Brown mrtev je a jeho tělo tlí, jeho duch však kráčí dál

Politické kompromisy ohledně šíření otrokářství do nových teritorií přivedly USA do patové situace. Spor se vyhrocoval a přerůstal do násilných střetů příznivců obou stran. Radikální abolicionista John Brown se rozhodl dosáhnout zrušení otroctví i za cenu krveprolití.

4. 5. 2021

Dobývali americký Západ otroci?

Americký Západ nedobývali pouze lovci kožešin a karavany bílých osadníků, jak to známe z westernů. Jihozápad byl osídlován především otrokáři a jejich otroky. Spor o šíření otroctví na nová teritoria dovedl USA až k občanské válce.

27. 4. 2021