Nejvíce otroků dnes žije v Indii

Podle Global Slavery Index žije v současné Indii a Pakistánu čtvrtina z obětí soudobého moderního otroctví. Tradice otroctví zde má bohatou historii s pevnými kořeny, které stále odolávají času i současným názorům.

29. 6. 2021

Otroctví v Latinské Americe a Karibiku

Otroctví a jeho dopady se nejvíce diskutují ve spojitosti s USA. Přitom na území dnešních Spojených států se dostalo pouhých 6 % zotročených Afričanů, zatímco většina jich skončila ve španělských a portugalských koloniích v Karibiku a Latinské Americe.

1. 6. 2021

Co s osvobozenými otroky?

Americká občanská válka ukončila otroctví v USA. Na pozadí znovusjednocení Unie a rekonstrukce válkou poničené země stál před americkou vládou a společností nesmírně složitý problém integrace 4 miliónů osvobozených otroků.

27. 5. 2021

Americká občanská válka a otroctví

Neřešitelný rozpor mezi americkým ideálem svobodné společnosti a institutem otroctví, mezi průmyslovým Severem a plantážnickým Jihem dohnal USA do občanské války.

18. 5. 2021

Největší humanitární mise 19. století

Působení Západoafrické eskadry britského Královského námořnictva pověřené prosazováním zákazu obchodu s otroky zůstává často nedoceněné, i když představuje jednu z nejvýznamnějších humanitárních misí v dějinách lidstva.

11. 5. 2021

John Brown mrtev je a jeho tělo tlí, jeho duch však kráčí dál

Politické kompromisy ohledně šíření otrokářství do nových teritorií přivedly USA do patové situace. Spor se vyhrocoval a přerůstal do násilných střetů příznivců obou stran. Radikální abolicionista John Brown se rozhodl dosáhnout zrušení otroctví i za cenu krveprolití.

4. 5. 2021

Dobývali americký Západ otroci?

Americký Západ nedobývali pouze lovci kožešin a karavany bílých osadníků, jak to známe z westernů. Jihozápad byl osídlován především otrokáři a jejich otroky. Spor o šíření otroctví na nová teritoria dovedl USA až k občanské válce.

27. 4. 2021

Obtížná cesta USA ke zrušení otroctví

Na rozdíl od evropských států tvořili černí otroci 20 % obyvatelstva USA. První svobodný a demokratický stát na západní polokouli obtížně hledal cestu, jak se vypořádat s tímto neblahým dědictvím.

20. 4. 2021

Jediný stát bývalých černých otroků

Jediné úspěšné otrocké povstání v dějinách se odehrálo před více než 200 lety na francouzské části ostrova Hispaniola. Roku 1804 vyhlásili vzbouření černí otroci republiku Haiti, která dodnes patří mezi nejchudší státy světa.

13. 4. 2021

Osvobození otroci o návrat do Afriky příliš nestáli

Cílem odpůrců otrokářství bylo nejen zakázat otrokářství, ale také umožnit osvobozeným otrokům návrat do Afriky, ze které byli oni sami nebo jejich předci odvlečeni do otroctví. Věřili, že jim to umožní vést důstojný a samostatný život na svém kontinentu.

8. 4. 2021