Evropské ženy by měly žádat o reparace za otroctví

Anglický malíř Ernest Normand namaloval obraz s názvem „Hořký závan otroctví”. Ukazuje prodej bílé ženy arabským otrokářům. Obrazů, které zobrazují těžký úděl milionů evropských otroků, je více. Přesto se hovoří pouze o reparacích potomkům afrických otroků, které by měly platit západní státy.

1. 3. 2023

Jak se bílý muž vzdal své nadřazenosti

Z výroků dnešních aktivistů by se dalo soudit, že otroctví bylo zrušeno přes zavilý a stále přetrvávající odpor nadřazené bělošské rasy. Opak je pravdou. Byla to právě západní civilizace ‚bílého muže‘, která dokázala zbavit svět otroctví.

2. 11. 2021

Rasismus není příčinou, ale důsledkem otrokářství

Otrokářství dnes bývá často spojováno s rasismem a nadřazeností bílé rasy. Radikální a ideologický antirasismus opět účelově vykládá historii. Spíše než deklarované vymýcení rasismu je výsledkem pozitivní diskriminace a další polarizace společnosti.

12. 10. 2021

S Čerokézi na Pochodu slz putovali i jejich černí otroci

Severoameričtí indiáni byli poraženi bílými přistěhovalci a vytlačeni ze svých území do indiánských teritorií. Přesto mnozí z nich neváhali od svých bílých utlačovatelů převzít otrokářskou praxi a pohrdání černými otroky.

28. 9. 2021

Překroucená historie otroctví

Západní civilizace 'bílého muže' nebyla jedinečná tím, že vlastnila otroky jako jiné civilizace, ale tím, že našla sílu otroctví morálně odmítnout a následně zrušit.

21. 9. 2021

Otroctví v Osmanské říši

V době rozmachu Evropy, jehož součástí se stal i transatlantický obchod s otroky, dominovala na východě Osmanská říše. Hlavní muslimská mocnost, kde bylo otroctví běžné až do začátku 20. století. Desítky let po osvobození všech černých otroků se v Cařihradu stále prodávali bílí otroci z Evropy.

14. 9. 2021

Největším otrokářem v Číně byl vždy stát

Již 4 000 let je Čína svébytnou a uzavřenou civilizací. Odlišnost a uzavřenost čínské civilizace se promítla i do nešťastné instituce otroctví, které bylo vždy její součástí a přežívá dodnes. Největším otrokářem byl čínský stát a otroci většinou pocházeli z vlastního obyvatelstva.

7. 9. 2021

Nejvíce otroků dnes žije v Indii

Podle Global Slavery Index žije v současné Indii a Pakistánu čtvrtina z obětí soudobého moderního otroctví. Tradice otroctví zde má bohatou historii s pevnými kořeny, které stále odolávají času i současným názorům.

29. 6. 2021

Otroctví v Latinské Americe a Karibiku

Otroctví a jeho dopady se nejvíce diskutují ve spojitosti s USA. Přitom na území dnešních Spojených států se dostalo pouhých 6 % zotročených Afričanů, zatímco většina jich skončila ve španělských a portugalských koloniích v Karibiku a Latinské Americe.

1. 6. 2021

Co s osvobozenými otroky?

Americká občanská válka ukončila otroctví v USA. Na pozadí znovusjednocení Unie a rekonstrukce válkou poničené země stál před americkou vládou a společností nesmírně složitý problém integrace 4 miliónů osvobozených otroků.

27. 5. 2021